Boliger og butik på H. C. Ørstedsvej

På H.C. Ørstedsvej har Oluf Jørgensen A/S projekteret et byggeri på seks etager samt kælder indeholdende boliger, butik og parkeringsfaciliteter. Fra H. C. Ørstedvej er der adgang til butik og P-kælder i stueplan. På gårdsiden udføres et grønt gårdmiljø på 1. sals niveau, beliggende over butikken.

Over Kiwi butikken findes en kombination af ungdoms- og familieboliger med tilhørende altaner og/eller private tagterrasser. Byggeriet rummer 12 ungdomsboliger samt 12 familieboliger.

Da byggeriet udføres som udfyldningsbyggeri med vandtrykspåvirket kælder, har der været specielle udfordringer i forhold til fundering, udførelse og byggegrube. Her har der specielt været fokus på den vandtrykspåvirkede kælder, samt at der bygges helt til skel.

Byggeriet opføres i henhold til energikravene i BR15. Ved hjælp af isolering med lav u-værdi, effektivt ventilationsanlæg, energirigtige vinduer, samt solceller på taget, er energirammen overholdt og der er opnået et fornuftigt indeklima.

Byggeriet udfylder hele matriklen, hvilket har medført problemstillinger ift. afledning af regnvand, hvor Frederiksberg Kommune stiller krav til afløbskoefficienten. Ved hjælp af et grønt gårdareal over butikken, samt mindre områder med grønt tag, sikres en forsinkelse af overfladevandet.

Byggeriet opføres som et traditionelt betonelementbyggeri med bærende vægge i beton og huldæk som etageadskillelser.
​Facaden udføres delvist muret og delvist med let beklædning. I familieboligerne placeres decentrale ventilationsanlæg i hver lejlighed,

mens ungdomsboligerne serviceres af et centralt anlæg placeret på bygningens tag.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Brandrådgivning

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Dowo Management ApS

Bjørn Skouenby

30 32 08 38


UDFØRT

2015-17


STØRRELSE

5.050 m²


ARKITEKT

​Årstiderne Arkitekter A/S​​