Rådgivende ingeniørfirma

Ottilia Jacobsens Plads

Etablering af grønt og blåt byrum i ét af Carlsberg byens nye centrale byrum i København.

Cover

Rådgivningsydelser

 

Otillia Jacobsens Plads, der bliver ét af Carlsberg Byens nye, centrale byrum, er stedet, hvor den oprindelige kilde udsprang – og dermed udgangspunktet for Carlsbergs lange historie. Det var her, man fik det gode vand til ølbrygningen, og det gode vand var grunden til, at Carlsberg anlagde bryggeriet netop her. Vandet er derfor pladsens primære fortælling – og en vandkunst er derfor byrummets helt centrale oplevelse.

Projektet Ottilias Jacobsens Plads er et led i en større landskabsplan, som også inkluderer to effektbelyste gårdrum, tilknyttet henholdsvis Theodoras Hus og Carolines Hus, som begge har adgang til den historiske plads gennem smalle passager. Gårdhaverne karakteriseres som rolige og hjemlige rum for beboerne med plads til en pause fra det intense bykvarter, mens Ottilia Jacobsens Plads med sit urbane udtryk og offentlige tilgang styrker sociale aktiviteter, nærhed og fællesskaber.

Bygherre:

Carlsberg Byen P/S

Samarbejdspartnere

WERK arkitekter, Jesper Kongshaug, Aqua-Teknik

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

5.250m²

Udført:

2019-2022

Byrum med plads til samvær og fordybelse

 

Byrummet skaber plads til samvær og fordybelse, og samtidig skaber de enkelte vandelementer sammenhængskraft mellem bygningerne, områdets ikoniske historie og Carlsberg Byens nye fortælling. Vandtæppet illustrerer og gengiver den oprindelige kildes udspring og binder pladsen sammen med Johannes Møllers Passage og Carl Jacobsens Have.

Kanalen skærer sig igennem Paulas Passage fra vandtæppet til Bryggernes Plads og inviterer til leg og små søsatte papirskibe. Pladsen forbinder mennesker og skaber rum for at mødes og være sammen.

OJ Rådgivende Ingeniører, Anlægsarbejde, Ottilia Jacobsens Plads, Carlsberg Byen
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image