Rådgivende ingeniørfirma

PFA Pension - Marina Park.

Gennemgribende renovering og ombygning af 24.000 m² administrations- og kontorlokaler.

PFA Pension, renovering, ombygning, Oluf Jørgensen A/S

 

Oluf Jørgensen A/S har projekteret den omfattende ombygning og renovering af PFA Pensions ikoniske domicil med etablering af nyt front-office, nye mødefaciliteter, nyt auditorium, ny kantine samt renovering af alle kontorarealer.

Opgaven udføres i hovedentreprise i to etaper på hver 12.000 m². Første etape blev taget i brug i december 2019 og anden etape forventes færdig august 2021.

Vi har en god og længerevarende samarbejdsrelation med bygherre, som blandt andet har omfattet ombygning af Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn’s tidligere hovedsæde i Niels Hemmingsens Gade, som er bevaringsværdigt, til administration, kontorer og retail samt opførelse af nyt 11 etages flerbruger-kontorhus i Nordhavnen.

 

Bygherre:

PFA Ejendomme A/S

Arkitekt:

Årstiderne Arkitekter

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

24.000 m²

Udført:

2016-2021

Renovering af kontorarealer

Renoveringen af kontorarealer omfatter en fremtidssikring af indeklimaet med forbedrede ventilationsforhold, herunder køling, bedre akustik og dagslysregulerede belysning. Der gennemføres således en teknisk totalrenovering med ventilation og belysning til sikring af et godt indeklima, hvor de tekniske anlæg blandt andet optimeres og skiftes som tilhørende energimæssig foranstaltning.
En del af opgaveløsningen har blandt andet omfattet registrering, planlægning, omlægning, renovering og nyetablering af disse installationer.

Der er ligeledes udført undersøgelser for miljøskadelige stoffer og ved forekomst er disse saneret, herunder blandt andet PCB.

 

Spændende projekt hvor vi er projekterende og tilsynsførende af alle ingeniørydelser.

PFA Pension, renovering, ombygning, Oluf Jørgensen A/S

Ude og inde

I forbindelse med etablering af nyt frontoffice åbnes etager og der skabes et nyt atrium, som sammen med nyetablerede gangbroer sikrer bedre intern logistik.

Hertil kommer nyt udendørs landskab, hvor der i forbindelse med flytning af hovedindgang skabes ny forplads med spejlbassin i tilknytning til den nyåbnede station på Metrolinien til Nordhavnen.

PFA Pension, renovering, ombygning, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image