Bofællesskabet TreHuse

For Kristelig Handicapforening, Storkøbenhavn opføres byggeri på i alt 952 m², indrettet med 12 boliger for handicappede i let til svær grad. Byggeriet består af tre sammenbyggede huse; to bygninger med hver seks boliger samt en tredje bygning, som forbinder beboelsesbygningerne. Forbindelsesbygningen er indrettet med blandt andet servicearealer, fælles­rum, centralkøkken, vaskeri og diverse personalerum.

Bygningen opføres med skalmur af gule teglsten og bagmur af letbetonel­ementer. Tagkonstruktioner opføres som sakse-spærkonstruktion med bjælkekonstruktion (build up). Tagdækning på skrå tagflader udføres med røde tegl på fast undertag (tagpap på brædder). Tagdækning på flade dele udføres med 2 lags papdækning. Døre og vinduer udføres i et vedlige­holdelsesvenligt træ/alu system.

Bygningen opføres med diverse energibesparende foranstaltninger og opvarmes af fjernvarme, hvilket blandt andet er med til at klassificere bygningen som lavenergiklasse 1.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Byggeledelse

Fagtilsyn

​BYGHERRE

Kristelig Handicapforening

Bent Rosenkrands

87 41 01 38


UDFØRT

2011-12


STØRRELSE

1.000 m²


ARKITEKT

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland​​