Rådgivende ingeniørfirma

Plejecenteret Egebakken, Horsens

Plejecenteret udvides med ny tilbygning samt udvidelse af eksisterende aktivitetscenter og vi bidrager med projektering af alle ingeniørydelser.

plejeboliger, egebakken, Horsens, ingeniører, referencer
Ydelser

 

Plejecentret Egebakken, som i dag rummer 10 plejeboliger, en gæsteplads og 10 ældreboliger, skal udvides til at rumme 50 plejeboliger og en udvidet version af aktivitetscentret. Desuden skal der etableres ny parkeringsplas på ca. 1300 kvm.

Udvidelsen består bl.a. af en helt ny fløj med 24 plejeboliger og en anden del af handler om aktivitetscentret, som rummer så mange aktiviteter, at de for længst er vokset ud af rammerne.

Som led i ombygningen skal centrets 10 ældreboliger desuden ændres til plejeboliger. Beboere i ældreboliger får hjælp fra den kommunale hjemmepleje, mens beboerne i plejeboligerne får hjælp fra plejecentrets personale.

Visualiseringer: RUM Arkitekter

Under hele byggeperioden er det eksisterende plejecenter i brug, og arbejdet skal derfor koordineres i samarbejde med byggeledelsen. Der er 1. spadestik på byggeriet i oktober 2021 og det ventes at stå færdigt i april 2023.

Bygherre:

Bolig Horsens

Arkitekt:

RUM Arkitekter

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

3300 m² + parkering

Udført:

2021-2023

Nyt aktivitetscenter

Det nye aktivitetscenter i ét plan får facade mod en ny parkerings- og ankomstplads mod vest. På taget indrettes en stor have, hvor beboerne kan nye frisk luft og et lækkert udemiljø.

Aktivitetscentret forbindes fysisk med det eksisterende plejecenter med en mellemliggende bygning i to etager. I den nederste etage i mellembygningen indrettes en bevægelsessal, der således forbinder parterre-etagen med det nye aktivitetscenter.
I mellem-etagen indrettes sygeplejeklinik med venterum.

Her ses det nye aktivitetscenter med den spændende nye have på taget.

plejeboliger, egebakken, Horsens, ingeniører, referencer

Om- og tilbygning til eksisterende bygninger

I forlængelse af aktivitetscentret bygges der mod øst en ny fløj i to etager, som indeholder 24 nye plejeboliger med tilhørende fællesarealer. De nye plejeboliger, der bygges til det eksisterende plejecenter, fremstår skarpe og moderne med facader i en kombination af metal (zink eller aluminium) og træ.

Det eksisterende plejecenter bygges om og renoveres og der opføres desuden fem nye plejeboliger, som bygges til i gavlene på de eksisterende bygninger.

Flot og moderne arkitektur med et samspil af metal og træ.

plejeboliger, egebakken, Horsens, ingeniører, referencer
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus