Rådgivende ingeniørfirma

Råderum i Charlottekvarteret

Gennemgribende renovering af store dele af de udendørs fællesarealer, fritids- og legeområder i de to boligbebyggelser samt lege- og sportspladserne ved Charlotteskolen.

Charlottekvarteret_coverwidget
Introduktion

Råderum i Charlottekvarteret, Hedehusene

 

Visionen for "Råderum" er at skabe en oplevelsesrig strøgforbindelse i Charlottekvarteret, en forbindelse som mere naturligt og åbent binder boligkvarteret sammen med den resterende del af Hedehusene by.

Projektet er udviklet med stor fokus på leg, oplevelse og bevægelse tillige med fokus på at skabe en række aktivitets- og opholdsrum, der skal fungere som fælles råderum for kvarterets beboere, borgerne i Hedehusene samt lokalområdets foreninger og institutioner.

Se meget mere om dette spændende projekt nedenfor.

 

Bygherre:

Høje Taastrup Kommune, Domea.dk og Boligforeningen VIBO

Arkitekt:

Opland Landskabsarkitekter + LiW Planning (koncept og design)

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Størrelse:

48.000 m²

Udført:

2015-17

Flotte nye udendørs arealer

De nye udendørs opholdsrum foranledigede en større terrænregulering, etablering af nyt kloakanlæg, fundamenter til legeredskaber og klatretårn samt flytning af forsyningsledninger for brugsvand, ligesom der er etableret nye vandposte og brandhaner. Der er endvidere etableret nyt belysningsanlæg i hele bebyggelsen for at skabe større tryghedsfornemmelse.
Det nye kloakanlæg er etableret som følge af ændringer i terrænet og nyindretning af opholds- og færdselsarealerne.

Flotte nye udendørs råderum i Charlottekvarteret, Hedehusene.

Charlottekvarteret_Text_Image

Aktivitets- og opholdsrum

Aktivitets- og opholdsrummene er blandt andet en større pladsdannelse omkring Charlotteskolen, som også vil fungere som skolegård, en stor multibane med et klatretårn samt en dalforbindelse gennem  boligforeningen med opholdssteder og belysning af to tunneller.

Den store strøgforbindelse har to mindre pladsdannelser ved indgangene i øst og i vest.

Skolegård, multibane og fælles opholdsarealer - alle er områder stor fokus på leg, oplevelse og bevægelse.

Charlottekvarteret_Text_Image-2
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at føre din byggevision ud i livet. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Æbeløen,-Aarhus