Rådgivende ingeniørfirma

Regionshospitalet Silkeborg

Oluf Jørgensen A/S har bidraget med ingeniørfaglig rådgivning til 2 sideløbende og teknisk tunge projekter på hospitalet i Silkeborg.

Regionshospitalet Silkeborg, sundhed, reference, Oluf Jørgensen A/S
Introduktion

Rådgivningsydelser

 

Oluf Jørgensen A/S har været totalrådgiver og ingeniør på to sideløbende teknisk tunge renoverings-, moderniserings-, ombygnings- og udvidelsesprojekter på Regionshospitalet i Silkeborg. Intensivafsnittet er således blevet moderniseret og ombygget, mens Center for Planlagt Kirurgi er blevet udvidet.

I begge byggesager har hensynet til hospitalets funktioner og logistik - samt hensynet til opretholdelsen af den daglige drift i de øvrige afsnit været tungtvejende i projektet. Af samme årsag er opgaverne gennemført med et stort element af brugerinddragelse og dialogpræget samarbejde, både med personalet på de tilstødende afdelinger såvel som med brugerne af de nye afsnit.

Oluf Jørgensen A/S har fungeret som projekteringsleder, projekterende, tilsynsførende samt byggeleder og har et fast kontinuerligt samarbejde med bygherre.

Bygherre:

Region Midtjylland

Arkitekt

ERIK Arkitekter A/S

Rådgivningsform

Totalrådgivning

Størrelse:

1.300 m²

Udført:

2014-17

Intensivafsnittet (ITA)

Intensivafsnittet er et højteknologisk afsnit, der varetager plejen og behandlingen af svært kritisk syge patienter. Afdelingen har i de senere år specialiseret sig i NISA patienter, Neuro Intensivt Stepdown Afsnit, hvilket vil sige, at der sættes tidligt ind med neurorehabilitering samtidig med respiratoraftapning af intensiv patienter.

Da forholdene i de eksisterende rammer var blevet for små og utidssvarende samt pladskravene til rehabilitering ikke kunne opfyldes skulle der derfor ombygges, moderniseres og renoveres.

Regionshospitalet Silkeborg, sundhed, reference, Oluf Jørgensen A/S

Ombygning, modernisering og renovering

Opgaven bestod således i en ombygning, modernisering og renovering af ca. 900 m² med nyindretning i eksisterende bygning og omfatter 4 sengestuer, 1 opvågningsstue og 6 NISA-sengestuer. Herud over også en udvidelse af teknikhus på taget.

Foruden sengestuerne indrettes en ”kommandocentral”, personalestue, vagtstue, kontorer, patientbadeværelser, køkken, medicinrum, skyllerum, linnedrum,  depotrum, pårørende-opholdsrum mv. Der blev tillige etableret en ny altan med plads til sengeliggende patienter, hvor der er mulighed for tilslutning af ilt, overvågning mv.

Ingeniørprojekteringen har omfattet ændring i eksisterende bærende vægge med indbygning af nye stålkonstruktioner. Udskiftning af alle vvs-installationer samt etablering af nye ventilationsinstallationer.
Arbejdet har været vanskeliggjort grundet den begrænsede etagehøjde. Endvidere er der etableret nye el- og CTS-installationer samt svagstrømsinstallationer, ligesom der er udført nye installationer for medicinske gasarter.

Ombygningen har været vanskeliggjort af, at der er en underliggende operationsetage samt en overliggende sterilcentral, der har skullet fungere under hele ombygningen.

 

regionshospitalet Silkeborg, reference, sundhed, Oluf Jørgensen

Center for Planlagt Kirugi (CPK)

Sideløbende med ombygningen på intensivafsnittet skulle Center for Planlagt Kirurgi (CPK) grundet øget aktivitet også udvide med flere sengestuer. Det var ikke muligt at etablere flere sengepladser inden for eksisterende rammer, hvorfor der skulle etableres en tilbygning på ca. 400 m² med nyt sengeafsnit oven på eksisterende bygning. Udvidelsen blev etableret i tilknytning til eksisterende kirurgisk sengeafsnit, hvilket muliggør samdrift og udnyttelse af service og støttefunktioner samtidig med at det sundhedsfaglige miljø understøttes. Udvidelsen skaber således ét sammenhængende kirurgisk sengeafsnit med bedre miljø for patienter og pårørende og større udnyttelse af de personale-, lokale- og driftsmæssige ressourcer.

Tilbygningen omfatter rum for otte sengepladser med eget bad og toilet samt sygeplejerskekontor, personalerum, kontor og samtalerum. Ingeniørprojekteringen har omfattet nye bærende stålkonstruktioner for den nye tagetage samt komplet nye VVS-installationer, ventilationsinstallationer og el- og CTS-installationer samt medicinske gasarter til de nye sengestuer. Arbejdet har her været vanskeliggjort grundet den begrænsede etagehøjde, idet den påbyggede etage skal bindes sammen med eksisterende etage.

Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Æbeløen,-Aarhus