Rådgivende ingeniørfirma

Sønderbro, Horsens

Helhedsplan og renovering samt ombygning af 19 boligblokke i 3-4 etager med i alt 449 lejligheder og 8 butikslejemål.

renovering, Oluf Jørgensen AS, Odinsgaarden, Horsens

Helhedsplan og gennemgående renovering

 

Realiseringen af helhedsplanen for Andelsboligforeningen Odinsgaard afd. 1, Sønderbro omfattede renovering og ombygning af 19 boligblokke i 3-4 etager med i alt 449 lejligheder og 8 butikslejemål.

10 lejligheder er nedlagt og 130 boliger ombygget til tilgængelighedsboliger, mens resterende boliger får nyt ventilationsanlæg. Beboerne i tilgængelighedsboligerne var genhuset, mens de øvrige lejemål var beboet under renoveringen.

For at styrke beboernes muligheder for fællesskab, er der desuden opført et beboerhus på Spedalsø Torv, som samtidig huser nye administrations- lokaler for Andelsboligforeningen Odinsgaarden.

 

 

Bygherre:

Andelsboligforeningen Odinsgaarden

Arkitekt:

RUM arkitektur A/S

Rådgivningsform

Underrådgivning i totalrådgivning

Størrelse:

32.354 m²

Udført:

2016-2019

Renovering af almene boliger

Alle boligblokkene er energirenoveret med efterisolering og skalmuring af indgangsfacader og gavle, mens altanfacaden er omfuget. Enkelte boligblokke har fået udskiftet tagbelægningen til nyt tegltag, ligesom loft-rum er efterisoleret.

Alle opgange med tilgængelighedsboliger har fået elevator, således at der er niveaufri adgang til både lejligheder og kælder. Kælderydervægge er fugtisoleret og der er etableret nyt dræn omkring boligblokkene.

Der er i forbindelse med udbuddet også lavet en grundig screening af miljømæssige forhold til materialer i lejlighederne samt jord ved fælleshus.

Stor og flot renovering af 457 lejemål

renovering, boligforening, horsens, oluf jørgensen

Udvendig renovering

Udvendigt er der etableret nye stier, parkering, fortove og grønne arealer.
Der er udført separering af regn- og spildevand, ligesom der er etableret nye centrale renovationsfaciliteter.

Blokkene blev del-afleveret i takt med at renoveringen blev færdiggjort.

Projektforløbet er gennemført under rammeaftale med bygherre fra dispositions- og projektforslag inklusiv beboerdialog og beboerinddragelse samt myndighedsbehandling, projektering af myndigheds- og hovedprojekt, udbud med prækvalifikation, projektopfølgning, fagtilsyn, afleveringsforretning (delaflevering) samt 1 års gennemgang. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Flot legeplads og andre udearealer

renovering, reference, horsens
Artikel

Fremtidssikret boligrenovering

Partner og projektansvarlig Carsten Stig har talt med Licitationen omkring projektet, som er støttet af Landsbyggefonden.

Læs bl.a. om hvordan en anden del af opgaven i Sønderbroprojektet handlede om at modernisere, renovere og ombygge 130 lejligheder til større boliger med fuld tilgængelighed, herunder elevator og større altaner. “Det var i den forbindelse nødvendigt at nedlægge nogle lejligheder for at få plads til elevatorer og flere kvadratmeter i disse boliger. Det var en omfattende proces, og vi stødte på mange spændende materialer, da vi fjernede etageadskillelser og skillevægge i byggeriet”, siger Carsten Stig.

Læs hele artiklen i tillægget Fremtidssikret Boligrenovering her.

 

Læs artiklen i tillægget til Licitationen, Fremtidssikret Boligrenovering, her.

Fremtidssikret renovering_Tillæg Licitationen
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image