AAB afd. 60-61 på vesterbro

​For AAB projekterer vi ny helhedsplan for afd. 60 og 61, Sdr. Boulevard, Saxogade, Letlandsgade, Dybbølsgade og Oehlenschlægersgade, Køben­havn V. Afdelingerne er beliggende som to selvstændige karrébebyggelserne på hver side af Saxogade, er på i alt 15.000 m² og rummer 228 boliger.

Generelt er der tale om et trist og udslidt byggeri med flere byggeskader, som efter renoveringen vil fremstå som et fornyet, fremtidssikret og energioptimeret bygningskompleks.

Helhedsplanen omfatter istandsættelse af betonelementer, vinduer, be­tonsålbænke, tagbelægninger, terrændæk, parkeringskælder og kælder­trapper. Udendørsbelysningen udskiftes og suppleres med nye energibe­sparende løsninger. Badeværelser istandsættes, installationer udskiftes og der etableres nyt mekanisk ventilationsanlæg, alt imens boligerne er beboet. Herudover ombygges en del af lejlighederne for etablering af syv nye handi­capvenlige boliger.

Sagens gennemførelse er støttet af Landsbyggefonden.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​BYGHERRE

AAB

Svend Aukens Plads 9

2300 København S


OPFØRT

2013-15


STØRRELSE

15.000 m²


ARKITEKT

Mangor & Nagel A/S​​