elkærparken i tune

På grund af store driftsudgifter besluttede Greve Boligselskab at energirenovere boligkomplekset Elkærparken 214 boliger i Tune.

Bygningerne er projekteret med ny facadeisolering som Sto med puds. Gavle projekteret med ny facadeisolering med tegl på konsoller. 

Vinduer og døre er udskiftet til nye med lavenergiruder. Tagrum er renoveret med ny ekstra isolering. I forbindelse med energirenovering af enkelte vinduespartier ændret til større. Alle boliger beboes under arbejdets udførelse.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS-installationer

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Greve Boligselskab

Jens Rasmussen

43 60 07 00


RENOVERET

2012-14

STØRRELSE

17.000 m²


ARKITEKT

​White arkitekter A/S​​