Finlandsparken i Vejle

Opgaven består af en totalrenovering af facader, indbydende og differentierede fællesarealer i og omkring opgangene, taghaver i de grønne klynger, udvidelse af eksisterende fælleshus og opførelse af penthouselejligheder på tagene. Arbejdet er udført mens boligerne var beboet.

I forbindelse med etablering af nye facader er energiforbruget til opvarmning i lejlighederne mindsket ved en effektiv hulmursisolering. Samtlige vinduer og døre er udskiftet til nye lavenergivinduer. Alle eksisterende udsugningsanlæg fra boligerne udskiftes til nye energieffektive ventilatorer, hvorved strømforbruget mindskes. Stigstrenge for brugsvand udskiftes og isoleres bedre end de eksisterende.

Bebyggelsen er opførst i 1960’erne og rummer 530 lejligheder, som alle er boboet under realiseringen af helhedsplanen.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Totalrådgivning

Projekteringsledelse

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Byggeledelse og fagtilsyn

Rådgivning i driftsfasen

​​

​BYGHERRE

​Københavns Kommune

UDFØRT

2009-13


STØRRELSE

50.000 m²


ARKITEKT

Birch & Svenning samt

Poul Le Fevre Jacobsen​​