Øselsgården i københavn

​For boligselskabet fsb, Københavns største almene boligorganisation, har vi projekteret ombygning og transformation af det utidssvarende ple­jecenter Øselsgården til 110 moderne, lyse og veldisponerede ungdomsboliger.

Eksisterende modul med dets tætte opdeling af bygningen med tunge tværvægge i jernbeton giver nogle størrelser, der passer perfekt til ungdomsboliger. Tager man grundens relative nærhed til blandt andet Københavns Universitet Amager med i betragtningen, er det natuligt at etablere ungdomsboliger i det tidligere plejecenter.

Regnvand fra tage opsamles og genbruges til vaskeri. Den eksisterende bygning skrælles for alle lette partier både interiører og eksteriører. De lette facadepartier mod syd erstattes af modulstore energioptimerede karnapper med store glaspartier, mod nord med delvis lukkede glasparti­er. Gavle og tagpaptag efterisoleres og renoveres, hvilket med førnævnte tiltag bringer bygningen op i energiklasse 2015 i henhold til Bygning­sreglementet. Bygningen gennemgår desuden en omfattende miljøsanering.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af el-installationer

Projektering af VVS-installationer

Tilsyn

​​

​BYGHERRE

FSB

UDFØRT

​2011-2014

STØRRELSE

​5.200 m²

ARKITEKT

​Mangor & Nagel A/S

​​