Rådgivende ingeniørfirma
Retten i Roskilde

Retten i Roskilde

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore

Subcover – Retten i Roskilde

Introduktion til
Retten i Roskilde

  • Anlægsarbejde
  • Konstruktioner
  • VVS-installationer
  • El-installationer
  • Brandrådgivning
  • Fagtilsyn

Projektet omhandler opførelse af ny retsbygning i fire etager plus kælder, hvori der er venterum til arrestanter, arkiv og teknikum. Stueetagen er disponeret med forhal, information og seks retssale, heraf en nævninge retssal, en stor retssal og en retssal for grundlovsforhør, med tilhørende voteringslokaler.

1. sal er indrettet primært med retssale med tilhørende lokaler. Lokalerne på 2. sal er afsat til faciliteter for retsmægling, skifte- og fogedret samt fagbibliotek, mens bygningens øverste etage indeholder rettens administration, kontorer for dommere samt frokoststue. I alt rummer retsbygningen over 15 retssale.

Bygherre:

OK Fonden, Tine Refsgaard

Arkitekt:

Arkitema Architects

Entrepriseform:

Paltholmterrasserne, Farum

Størrelse:

2.400 m²

Udført:

2015-17

Konstruktion

De primære konstruktioner er præfabrikerede betonelementer (dæk, bagmurselementer, bærende og/eller stabiliserende skillevægge, bjælker og søjler). Etagedæk og tagdæk er præfabrikerede huldæk. Kælderen er udført ved etablering af byggegruppe med spuns.

Konstruktionerne disponeres, så ruminddelingen kan tilpasses fremtidige behov. Der er lagt stor vægt på indeklimaet i bygningen, ligesom lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er prioriteret højt, blandt andet ved valg af teknisk inventar.

Retten i Roskilde

Varme og Ventilation

Ventilation (VAV) og opvarmning/køling er styret ud fra rummenes belastning. I udvalgte rum er der gennemført en indeklimasimulering i programmet BSIM. Der udføres solcelleanlæg på taget med inverter med høj virkningsgrad og automatisk indog udkobling på el-nettet.

Returvandet fra ventilationsvarmefladerne bidrager til gulvvarmningen for optimal afkøling af fjernvarmevandet. Belysning etableres med dagslysstyring og PIR-følere.

Text-image frontpage

Funktioner

Funktionerne i bygningen er bygget op omkring det centrale torv som ringe i vandet: Inderst de offentlige funktioner, ”Ydre Zone” med retssale omkring torvet. Her færdes de besøgende, både de professionelle: forsvarere og anklagere og de ufrivillige: tiltalte, vidner og pårørende.

Omkring denne ”Ydre Zone” ligger ”Indre Zone” med den nødvendige transport i huset af personale til og fra møder med offentligheden.

Kontakt
Contactperson – Brian Andreasen

Skal vi hjælpe jer med jeres næste projekt? Hos os er du i trygge hænder

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat.

Contactperson – Retten i Roskilde – image