Rådgivende ingeniørfirma

Almene og private boliger på Slagterigrunden i Roskilde

Projektering af alle ingeniørydelser, herunder også brandrådgivning og bæredygtighed i byggeriet.

slagterigrunden, Roskilde, Rådgivende ingeniører Oluf Jørgensen A/S
Ydelser

 

Hos OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S har vi været projekterende og tilsynsførende på omdannelsen af den gamle slagteriskole i Roskilde til et nyt spændende boligkvarter med 110 almene og 80  private boliger samt erhvervslokaler og underjordisk parkeringsanlæg.

Den 15.000 m² store slagterigrund har huset slagteri siden 1894, først som andelsslagteri, siden som skoleslagteri. Den sidste gris blev slagtet i 2010 og nu danner området rammen om et nyt, urbant,  mangfoldigt og kreativt boligkvarter på Slagteristæde og Tinghusvej.

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland (Almene) / KPC København A/S (Private)

Arkitekt:

Årstiderne A/S

Samarbejdspartnere

Totalentreprenør KABI Entreprise A/S og KPC A/S

Størrelse:

9.710 m² + 8.230 m²

Udført:

2017-2020

Klassisk boligbyggeri

Byggeriet er opført i fire murede langstrakte og forskudte bygningsforløb i to til fem etager med flade tage og teglmur. Bygningerne er et traditionelt betonelementbyggeri og med badekabiner.
Ventilation er etableret med centrale anlæg på tag.

De almene boliger består af 38 boligtyper i en varierende størrelse fra små boliger på 27 m² til 4-værelses boliger på 114 m² mens de private 2, 3 og 4-værelses lejligheder er i 30 typer på mellem 69 og 123 m². Der er således boliger for børnefamilier, par, singler og seniorer. Stuelejlighederne har udgang til egen have, mens der i etagerne er altaner. Herudover har beboerne adgang til grønne gårde, grønne zoner omkring ejendommen samt fælles tagterrasser og som alle danner naturlige rammer for små oaser, hvor det hyggelige naboskab kan dyrkes.

slagterigrunden, Roskilde, Rådgivende ingeniører Oluf Jørgensen A/S

Bæredygtighed i byggeriet og levende fællesskaber i nærområdet

Der er ikke etableret noget egentligt fælleslokale i byggeriet, men i stedet indgået partnerskab med nabobebyggelsen, det kreative medborger- og kulturhus INSP!, om at have adgang til at benytte deres  faciliteter. Partnerskabet består foruden bygherrerne og den socialøkonomiske virksomhed INSP! ligeledes af Frivilligcenter Roskilde og Roskilde Kommune.

Partnerskabet bygger på en forventning om et stort potentiale i at samordne og forene det arbejde og de initiativer, som aftalens parter de kommende år ligger i området. Visionen bag partnerskabet er at udvikle et levende og sammenhængende kvarter med blandede boliger og funktioner. Området vil kunne blive et visionært eksempel på samskabelse af en bæredygtig ny bydel med særligt fokus på liv, fællesskab og mangfoldighed.

slagterigrunden, Roskilde, Rådgivende ingeniører Oluf Jørgensen A/S

Integreret delebilsordning og trafikale udfordringer ved byggeriet

Delebilsordning

Da byggeriet er centralt beliggende i Roskilde med fem minutters gang til henholdsvis station, gågade og idrætspark medvirker den centrale placering til, at der i lokalplanen er sat et lavt krav til parkeringspladser med kun én parkeringsplads per 150 m² etageareal.
I stedet er der tinglyst pligt om etablering af og tilslutning til delebilsordning for hele bebyggelsen. Det er første gang i Danmark, at en delebilsordning bliver en integreret del af et boligbyggeri.
Parkering sker fortrinsvis i parkeringskælder, men der er også etableret parkering i terræn.

Trafikaleudfordringer ved byggeriet

I planlægningen og opførelsen af byggeriet har der været stor fokus på færden på, omkring og i byggeriet. Byggeriet ligger på en central grund i Roskildes midtby og omgrænset af de befærdede Køgevej og Jernbanegade samt jernbanen. Herudover ligger INSP!, Roskilde Arrest og politigården som nærmeste naboer og disse instanser har skullet holde deres fulde drift i hele projektperioden.

slagterigrunden, Roskilde, Rådgivende ingeniører Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus