Rådgivende ingeniørfirma

Specialsygehus Sønderborg

Ombygning og etablering af Ambulatorietorvet

Sønderborg-Sygehus_coverwidget

 

Som led i Regionsrådets beslutning om, at Specialsygehus Sønderborg skal varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling, ombygges stueetagen til et ”Ambulatorietorv”, som kan varetage disse funktioner. Det øvrige sygehus er i fuld drift under arbejdets udførelse.

Oluf Jørgensen A/S har i samarbejde med det øvrige rådgiverteam udarbejdet projektforslag, for- og hovedprojekt for den samlede ombygning af ambulatorietorvet på 5.000 m² samt i den forbindelse projekteret ny hovedindgang for det samlede byggeri.

Bygherre:

Region Sydjylland

Arkitekt:

Nordic Office of Architecture, RAVN Arkitektur og Møller & Grønborg

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

5.000 m²

Udført:

2017-2020

Specificering af rådgivningsområder

Ydelserne har blandt andet omfattet brugerinddragelse, projektering af renovering og ombygning af eksisterende sygehus i drift, flytteplanlægning, rådgivning om og udarbejdelse af udbudsstrategier, udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af EU-udbud af entreprisekontrakter, tilbudsvurdering og kontrahering med entreprenører, projektopfølgning, tilsyn og styring i forbindelse med projektering og udførelse, deltagelse i afleveringsforretning og 1-års gennemgang samt håndtering af IKT.

Tekst-image

Projektering af ombygningen

Ombygningen omfatter blandt andet projektering af:

  • VVS-projekt omfattende udskiftning af alle eksisterende VVS-installationer på etagen, herunder regn- og spildevand, brugsvand, brandvand, behandlet vand, varmeanlæg, luftarter og køling.
  • Ventilationsprojekt omfattende udskiftning af alle eksisterende ventilationsanlæg til nye, der tilpasses nye krav til ambulatorie-, møde- og personalerum med flere.
  • El-projekt omhandlende nye føringsveje, udskiftning af eksisterende etagetavler, nyt belysningsanlæg med mere.
  • Svagstrømsprojekt omhandlende IT-installation, ABA-anlæg, ADK, ABDL, Nød & Panikbelysning, hjertestop, CTS med flere.
  • Brandrådgivning samt myndighedsbehandling.
  • Diverse indeklimasimuleringer.
  • Konstruktive ændringer i forbindelse med ombygningen, ved etablering af nye åbninger i bærende vægge.
Tekst-image-3
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image