Rådgivende ingeniørfirma

Stubkaj, Nordhavnen

Spændende bolig- og erhvervsbyggeri med 112 boliger og erhverv. Her indarbejdes bæredygtige tiltag og
ambitionen er en certificering til DGNB-guld af det flotte projekt på havnen centralt i Københavns Nordhavn.

OJ Rådgivende Ingeniører, Stubkaj, Nordhavnen, bæredygtige boliger, DGNB-Guld
Ydelser

 

Hos OJ Rådgivende Ingeniører er vi med på det spændende bolig- og erhvervsbyggeri, Stubkaj, i Århusgadekvarteret i Nordhavnen.

Projektet på de 12.000 kvm. fordeler sig på det fem etager høje karréhus med 112 boliger, forskellige erhvervslejemål og en vandtæt kælder uden ejendommen. Det centralt beliggende Stubkaj skal gerne være medvirkede til at Nordhavnen bliver en levende, dynamisk og bæredygtig bydel for både beboere og besøgende.

Det er ambitionen, at der skal indarbejdes forskellige bæredygtige løsninger og at projektet skal DGNB-certificeres til GULD. Indtil videre er præ-certificeringen til GULD opnået.

Projektet udføres i totalentreprise med BGB A/S som totalentreprenør.

Visualiseringer: WERK

Bygherre:

Ejendomsselskabet Stubkaj

Arkitekt:

WERK Arkitekter

Entrepriseform

Totalentreprise

Størrelse:

12.100 m²

Udført:

2020-2022

Boliger, erhverv og spændende udearealer

Bygningens 10.600 m² går til boliger, mens 1.500 m² udgøres af erhverv med bl.a. kontorer, fitness, restaurant og butikker.

Bygningens forskellige faciliteter understøtter de mange funktioner, som kan foregå både på, ved og i havnen. En spændende detalje ved fx udearealerne er, at de tillader at robåde og kajakker m.m. kan gøres klar til sejlads under de overdækkede områder og de styrker dermed forbindelsen mellem aktiviteterne inde og ude.

Udover gennemlyste lejligheder på 50 m2-130 m2 med to balkoner, kommer Stubkaj til at bestå af det tæt beplantede grønne gårdrum, hvor der er plads til at dyrke fællesskabet. Gårdrummet etableres over erhvervsdelen og bliver en grøn oase i området, som planlægges at blive tætbebygget. De øverste lejligheder har hver sin tagterrasse/have, og det grønne tag får henholdsvis køkken- og toiletfaciliteter, ligeledes for at imødekomme bygningens fællesskab. Herfra vil der være frit udsyn til Kronløbsbassinet.

Hele vejen rundt om bygningen etableres der et sammenhængende altanforløb og bygningens maritime hvide farver suppleres overalt med en varm brun træbeklædning.

OJ Rådgivende Ingeniører, Stubkaj, Nordhavnen, bæredygtige boliger, DGNB-Guld

Bæredygtigt byggeri – bæredygtige boliger, både socialt og miljømæssigt.

Projektet har opnået et DGNB-Guld præcertificering og udover det store fokus på arbejdet med DGNB-certificeringen af projektet, er der desuden et stort fokus på komfort og sociale aspekter af huset samt materialecyklusser og miljøpåvirkning. Herunder ønskes det, at genbrug af materialer kan bidrage til en bedre cirkulær økonomi i en større skala.

Der arbejdes ligeledes mod et sundt indeklima ved brug af sunde, afgasningsfrie og bæredygtige materialer som eksempelvis bambusparket i stedet for eg og silikatmaling i stedet for plastmaling.

Klimavenlige materialer og omfattende funderingsarbejde.

Materialerne, overfladerne og inventaret udgøres af robuste materialer som beton, asfalt, hårdt træ og stål. Disse materialer kan tåle klimaet ved vandet, ældes smukt og løser projektets funktionelle behov på bedste vis.

Beliggenheden på en blød grund tæt på vandet har betydet at der er blevet hamret over 900 pæle ned og huset står nu på en stor bundplade i beton, og kælderen har vandtætte ydervægge.

OJ Rådgivende Ingeniører, Stubkaj, Nordhavnen, bæredygtige boliger, DGNB-Guld

Omfattende funderingsarbejde

Specielt for dette projekt har været det omfattende jord- og funderingsarbejde, på den mere end 100 år gamle kaj. Der er blandt andet funderet med over 700 pæle, der står i kalken cirka 15 meter nede under kajen.

Desuden er projektet opført i et i forvejen tæt bebygget område mellem havnebassinerne, hvor der er meget begrænsede byggepladsforhold og grunden ligger tæt op ad Nordhavns Metro, hvorfor en tæt dialog med Metroselskabet i forhold til funderingsarbejdet, har været afgørende.

OJ Rådgivende Ingeniører, Stubkaj, Nordhavnen, bæredygtige boliger, DGNB-Guld
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus