Rådgivende ingeniørfirma

Sundbyøster Skole

Renovering, ombygning og ny tilbygning til den eksisterende og bevaringsværdige skole.

Sundbyøster Skole, renovering, tilbygning, reference
Introduktion

Rådgivningsdiscipliner

 

Sundbyøster Skole skal fremadrettet fungere som en basisskole for en del af Midtamagers elever i børnehaveklassen til og med 6. klasse i hele fire spor. For at kunne imødekomme disse mange elever er skolens eksisterende faciliteter betydeligt ud- og ombygget.

Projektet blev realiseret mens den eksisterende bevaringsværdige skolebygning og de omkringliggende bevaringsværdige boligejendomme, veje m.m. var i fuld drift.

Opgaven blev projekteret i henhold til IKT-bekendtgørelsen samt efter Københavns Kommunes Retningslinjer for Miljørigtig Projektering.

Bygherre:

Københavns Kommune

Arkitekt:

Mangor & Nagel

Entrepriseform

Hovedentreprise

Størrelse:

4774 m²

Udført:

2011-2017

Ny afdeling og ombygning af eksisterende faciliteter

Der er opført ny indskolingsbygning i fire etager med klasselokaler, faglokaler, multihal, basislokaler, lokaler til Københavns Kommunes Fritidsordning (KKFO) og personale- samt servicefaciliteter.

Den nye bygning indføjer sig med respekt for det eksisterende byggeri og er opført i røde mursten, så der er en klar visuel sammenhæng mellem det gamle og det nye.

Den eksisterende skole er endvidere ombygget for at give bedre forhold for de ekstra ansatte, ligesom der er sket en udbygning af EAT-området, ombygning af faglokaler samt etablering af nye gruppe- og fællesrum
på etagerne. Endeligt er eksisterende bygninger for skole og SFO nedrevet.

Der var stor glæde ved indvielsen.

Sundbyøster Skole, renovering, ombygning og ny afdeling,

Bæredygtigt nybyggeri og udearealer

Nybyggeriet er opført bæredygtigt som Lavenergiklasse 2015. Der er blandt andet etableret solceller på taget, benyttet højeffektive ventilationsanlæg m.m. og som led i Københavns Kommunes klimatilpasningsplan er nybyggeriet med ”grønt tag” ligesom tagvand nedsives på grunden.

Udvendigt er etableret et større over- og underjordisk anlæg for skybrudssikring.

Bærdygtige udearealer
Et mix af genbrug ved belægninger og beplantninger, blev føjet til nye belægninger, beplantninger og nye legearealer. Det bæredygtige genbrug blev suppleret af en bæredygtig afvanding (LAR), hvor tagafvanding og naturlig nedsivning sker via plante- og græsarealer. Der er blevet etableret regnvandsforsinkelse med et større “vådbed” i forbindelse med skolens område for udelæring.

Omfattende jordforurering
Grund blev overtaget stærkt forurenet fra den tidligere brug som sporvejsremise med værksted. Vi stod stod for den overordnede screening af grunden samt igangsættelse af de nødvendige undersøgelser
fra eksterne firmaer og specialister. Forureningen blev håndteret efter en forklassificering samt jordhåndteringsplan med feltinddeling.

Sundbyøster-Skole,text-image-3
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Æbeløen,-Aarhus