Aalborg Universitetshospital

Oluf Jørgensen A/S er en del af konsortiet, der har tegnet vinderforslaget til Nyt Aalborg Universitetshospital, som er et 135.000 m² nyt sygehuskom­pleks, der placeres i Aalborg Øst, og kommer til at betjene hele Re­gion Nordjylland. Projektet omfatter desuden 17.000 m² til Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udarbejdelse af en hovedstrukturplan på i alt ca. 330.000 m². Dette omfatter etablering af Aalborg Psykiatriske Sygehus, onkologihus, patienthotel og udvidelse af ambulanthus, serviceby og kapel.

Projektet er en del af regeringens kvalitetsreform på sundhedsområdet, hvori der er afsat 4,1 mia.kr. til kvalitetsfondsprojekter.

Nyt Aalborg Universitetshospital har konsekvent fokus på mennesket. Både i hospitalets arkitektoniske udtryk og i den overordnede struktur og indre organisering, der målrettet tilgodeser patienten og et sammenhængende patientforløb. Det permanente fokus på patienten giver hospitalet en stærk identitet samt optimale arbejdsbetingelser og opti­merede muligheder for behandling.

Byggeriets hovedstrukturplan har karakter af ny bydel og med stor variation i bygningerne. Projektet består af to dele; hospitalet og det sundhedsvidenska­belige fakultet på Aalborg Universitet. De to dele placeres i hinandens umiddelbare nærhed for at opnå synergi mellem sundhedsuddannelsernes og forskningsaktiviteternes tværfaglige udvikling, samarbejde og innovation.

Byggeriet er projekteret i BIM og opført i henhold til Det Digitale Byggeri.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Oluf Jørgensen A/S indgår i totalrådgivningskonsortiet Indigo og  deltager i projekteringen af alle ingeniørydelser.

​BYGHERRE

Region Nordjylland


UDFØRES

2012-20

STØRRELSE

135.000 m²


ARKITEKT

schmidt hammer lassen architects,

Creo Arkitekter og Aarhus Arkitekterne

med underrådgivere

INGENIØR

Oluf Jørgensen A/S, NNE Pharmaplan,

Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører,

Royal Haskoning (NL) med underrådgivere​​