universitetshospital i Odense

Oluf Jørgensen A/S har, i konsortiet Medic OUH, vundet opførelse af nyt Universitetshospi­tal samt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet i Odense på henholdsvis 212.000 m² somatisk hospitalsbyggeri, 22.000 m² psykiatri samt 40.000 m² sundhedsvidenskabeligt byggeri.

Det nye forsknings- og sygehusprojekt i Odense opføres i tilknytning til og sammenbyg­ning med det eksisterende universitet, hvis arkitektoniske grundelementer videreføres og videreudvikles i det nye byggeri. Ved denne sammenbygning – vidensaksen – opnås et dy­namisk miljø på tværs af de traditionelle sygehus- og universitetsmiljøer, hvor forskere og studerende i fælles faciliteter kan arbejde sammen med sygehusets personale. Dette giver en enestående mulighed for videns optimering på såvel sygehuset som universitetet.

Nyt OUH + SUND bliver et velfungerende og funktionelt sammenhængende byggeri baseret på den nyeste teknologi og udvikling, som indeholder en fleksibel struktur forberedt for optagelse af nye og ændrede behandlingsforløb. Nyt OUH bliver således et hospital med optimalt klinisk flow, hvor den enkelte klynges identitet er i fokus. Hertil kommer en tæt tilknytning til forskning.

Bæredygtighed er et gennemgående tema og det forventes at byggeriet vil kunne klassi­ficeres efter den kommende danske DGNB ordning som sølv, muligvis guld. Byggeriet er disponeret således at det vil kunne være CO2-neutralt med placering af solceller på hen­holdsvis tag og integreret i glasfacader. Det forventes, at denne løsning vil være rentabel når byggeriet skal opføres inden for de næste ti år.

Byggeriet er projekteret i BIM og opført i henhold til Det Digitale Byggeri.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Oluf Jørgensen A/S indgår i totalrådgivningskonsortiet

Medic OUH og deltager i projekteringen af alle ingeniørydelser.

​BYGHERRE

Region Syddanmark og Bygningsstyrelsen

Projektchef Niels Mortensen

2920 1201


UDFØRES

2011-21


STØRRELSE

274.000 m²


ARKITEKT

KHR Arkitekter A/S + White Arkitekter

A/S + White Arkitekter AB + Dall &

Lindhartsen A/S med underrådgivere

INGENIØR

Oluf Jørgensen A/S + EKJ Rådgivende

Ingeniører A/S + WSP Sverige AB

med underrådgivere

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores afdelinger eller vores medarbejdere.

AARHUS

Tlf.: +45 7562 3499

​Europaplads 16

8000 Aarhus C

Åbn i Google Maps »

Mail: aarhus@ojas.dk​​

HORSENS

Tlf.: +45 7562 3499

Langmarksvej 34

8700 Horsens

Åbn i Google Maps »

Mail: horsens@ojas.dk​​​

ODENSE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Klokkestøbervej 18, 1

5230 Odense M

Åbn i Google Maps »

Mail: odense@ojas.dk​​​​

ROSKILDE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Knudsvej 44 C

4000 Roskilde

Åbn i Google Maps »

Mail: roskilde@ojas.dk​​​​​

KØBENHAVN

Tlf.: ​+45 7562 3499

Otto Busses Vej 7, 4. sal.

2450 København​ SV.

Åbn i Google Maps »

Mail: kbh@ojas.dk​​​​​