Regionshospitalet i Silkeborg

På Regionshospitalet i Silkeborg er 1. sal i Bygning 15 indrettet til nyt intensiv afsnit for NISA-patienter, Neuro Intensivt Stepdown Afsnit. Indretningen giver plads til ti 1-sengsstuer hvoraf seks er til NISA-patienter og fire til almindelige intensive patienter. Endvidere indrettes en opvågningsstue.

Foruden sengestuerne indrettes en ”kommandocentral”, personalestue, vagtstue, kontorer, patientbadeværelser, køkken, medicinrum, skyllerum, linnedrum, depotrum, pårørende-opholdsrum mv. Der opføres en ny altan med plads til sengeliggende patienter.

Ombygningen foretages mens der samtidig er fuld aktivitet i under- og overliggende etage med henholdsvis operationsstuer og  sterilcentral.

For at tilvejebringe den nødvendige ventilationsluftmængde udvides eksisterende teknikhus på bygnings tag med ca. 50 m².

Gennemførelsen af ombygningen medfører en større koordineringsindsats for at sikre at eksisterende funktioner ikke forstyrres unødigt mens ombygningen pågår. De nye rammer vil skabe bedre rammer for neurorehabiliteringsindsatsen på Regionshospitalet Silkeborg.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Totalrådgivning

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Brandrådgivning

Fagtilsyn

​BYGHERRE

Regionshospitalet Silkeborg

Sten Hansen

78 41 50 53


UDFØRT

2014-15

STØRRELSE

900 m²


ARKITEKT

KPF Arkitekter A/S​​