Rådgivende ingeniørfirma

Tøndermarsken

Tøndermarsken er Danmarks største marskområde og i dette område har vi har bidraget med ingeniørydelser til 3 forskellige projekter og haft byggeledelsen af det samlede projekt.

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, kultur, reference
Ydelser

 

Hos OJ Rådgivende Ingeniører har vi for Tøndermarsk Initiativet og sammen med LYTT Architecture og Gjøde & Partner været med til at projektere disse 3 delprojekter:

For Tøndermarsk Initiativet, har vi, sammen med LYTT Arcitecture og Gjøde & Partner været med til at projektere:
- Ombygning af pumpestationen Lægan samt etablering af formidlingscenter
- 3 shelter-pladser og ”kaffepletter” langs Marsk-stien.
- En ny udsigtsplatform samt adgangstrappe monteret udvendig på Vidåslusens vagtbygning

derudover har vi haft byggeledelsen af det samlede projekt.

Bygherre er Tøndermarsk Initiativet, der er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken.

Bygherre:

Tøndermarsk Inititativet

Arkitekt:

Gjøde & Partnere

Rådgivningsform

Totalrådgvining

Byggeledelse:

OJ Rådgivende Ingeniører

Udført:

2020-2021

Ombygning af pumpestationen Lægan samt etablering af formidlingscenter

På Lægan, der er en pumpestation fra ca. 1929, er der etableret et formidlingscenter, der fortæller besøgende om områdets udfordringer med vand, både det, der kommer fra baglandet via åer og det, der kommer ind mod digerne fra vest ved stormflod. Det bliver visualiseret, hvorledes pumpestationer fungerer og hvorledes de er med til at afvande baglandet.

På 1. sal kan man stå og kigge ned på de pumper, der arbejder på at holde Tønder fri for vand og på tagetagen, er der etableret panoramavinduer, så man kan kigge ud over området.

I forbindelse med ombygningen fra pumpebygning til formidlingscenter, er der etableret trappe og lift gennem 3 etager fra kælder til kvist samt panoramavinduer i tagetagen. Derudover er elinstallationerne gennemgået og der er etableret ABA-anlæg.

Det, der har gjort opgaven spændende er, at der er tale om en ombygning i en ældre bygning og der har været mange interessenter - N1 forsyningsselskab, der har transformere i bygningen, Digelaget, der ejer bygningen og ejer af pumpeinstallationerne samt Tøndermarsk Initiativet, der er bygherre på formidlingscenteret. Når bygningen er officielt indviet, vil der være fri adgang for besøgende i dagtimerne.

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, kultur, reference

Udsigtsplatform på Vidåslusen

Opgaven her har bestået i at etablere en ny udsigtsplatform samt adgangstrappe monteret udvendig på den eksisterende Vidåslusens vagtbygning.

Alle konstruktioner er udført i stål og er placeret på vagtbygningen, der er udført som cirkulær insitu-støbt konstruktion.

Den nye adgangstrappe er boltet på den eksisterende bygning uden bærende bjælker eller søjler.

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, kultur, reference

Shelterpladser og kaffepletter

Sideløbende med ombygningen på Lægan, er der etableret 3 shelterpladser og nogle kaffepletter rundt langs den vandresti, der hedder Marskstien. Stien er 54 km lang, så det giver god mening, at det er muligt at få en overnatning eller 2 på ruten. Shelterpladserne er placeret ved Emmerlev Klev, i skoven ved Schackenborg Slot og ved Lægan Pumpestation.
Shelterpladserne består hver af 2 shelters med plads til op til 6-8 personer i hvert shelter (afhængig af personernes størrelse). Shelterne er placereret på drejekranse, så de kan dreje 360 grader rundt. Dermed har man mulighed for at dreje åbningen rundt, så de f.eks. har front mod hinanden, hvis man er mange på tur sammen eller man kan dreje åbningen væk fra vinden for at få læ. Derudover er der bålplads og grillrist ved alle shelterpladserne. Når shelterne er officielt indviet, kan de bookes direkte på nettet.
Link til Marskstiens hjemmeside: https://toendermarsken.dk/marskstien/

Ved Emmerlev Klev er der etableret muldtoilet og vandpost, ved Schackenborg Slot er der adgang til toilet og vand ved parkeringspladsen lige i nærheden og ved Lægan Pumpestation kommer der også et muldtoilet, når alle tilladelser er på plads.

Kaffepletterne består af nogle siddekuber og et bord, som er placeret forskellige steder rundt på Marskstien, f.eks. ved Vidåslusen og ved Lægan.

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, kultur, reference
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus