Klostermarkskolen i roskilde

Da Klostermarksskolen i Roskilde efter sommerferien 2014 slog dørene op var det med det lokale firma Oluf Jørgensen A/S som rådgivende ingeniører.

Klostermarksskolen blev i sin tid opført som en typisk ”1960’er dobbelt kamskole”, med en lang centralkorridor/vandrehal med faglokaler til den ene og klasselokaler til den anden side – kammens takker. I det nye projekt nedrives centralkorridoren og alle normalklassefløje samt personaleafsnit. I stedet opføres to nye kompakte to-etagers atriumhuse forbundet af en ny dobbelthøj vandrehal kaldet ”Torvet”. Atriumhusene rummer henholdsvis SFO/hjemområde for indskolingsafsnittet 0.-3. klassetrin og hjemområde for mellemtrinet 4.-6. klassetrin. Udskolingen placeres i det selvstændigt beliggende Kildehuset, som desuden rummer skolens indendørs idrætsfaciliteter, men eleverne herfra vil dagligt komme i hovedbygningen, hvor de opgraderede faglokaler ligger.

Som i alle Oluf Jørgensen A/S’ øvrige projekter, er bæredygtige og energieffektive løsninger vigtige parametre i projektet. Tilbygningerne på Klostermarksskolen er opført som lavenergibyggeri, som opfylder kravene i det Bygningsreglement 2015, i det bygningerne udføres højisolerede og med energibesparende installationer. Herudover er de ombyggede bygninger energioptimeret til lavenergibyggeri, med undtagelse af terrændækskonstruktionerne.

De nye hovedbygninger med fællesbygningen – ”Torvet” – binder smukt skolen sammen og byder elever, forældre og personale velkommen til en ”nutidens og fremtidens skole” i åbne og lyse lokaler, hvor fællesfaciliteterne er i centrum.

Nedrivningen, renoveringen og nyopførelsen udføres etapevis, mens skolen forsat er i drift.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Roskilde Kommune

Stig Hansen

46 31 30 00


OPFØRT

2012-14


STØRRELSE

5.650 m²


ARKITEKT

JJW Arkitekter A/S​​

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores afdelinger eller vores medarbejdere.

AARHUS

Tlf.: +45 7562 3499

​Europaplads 16

8000 Aarhus C

Åbn i Google Maps »

Mail: aarhus@ojas.dk​​

HORSENS

Tlf.: +45 7562 3499

Langmarksvej 34

8700 Horsens

Åbn i Google Maps »

Mail: horsens@ojas.dk​​​

ODENSE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Klokkestøbervej 18, 1

5230 Odense M

Åbn i Google Maps »

Mail: odense@ojas.dk​​​​

ROSKILDE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Knudsvej 44 C

4000 Roskilde

Åbn i Google Maps »

Mail: roskilde@ojas.dk​​​​​

KØBENHAVN

Tlf.: ​+45 7562 3499

Otto Busses Vej 7, 4. sal.

2450 København​ SV.

Åbn i Google Maps »

Mail: kbh@ojas.dk​​​​​