LAVUK fritids- og ungdomsklub

LAVUK er et større område på Østerbro i København med tilbud for per­soner med fysisk og psykisk udviklingshæmning i alle aldre. Der er ud­videt og ombygget en af deres eksisterende fritids- og ungdomsklubber til en ny brugergruppe af 20 unge med ADHD, autisme og multihandicap.

Projektet omfatter opførelse af nybygning, der bygges til den eksisterende institution, der samtidig ombygges som følge af udvidelsen.

Den nye bygning opføres med brøndfundering og selvbærende dæk på grund af blød bund. Bygningen udføres som lette facader og indvendige vægge samt tag med konstruktioner i træ og stål.

I bygningen udføres installationer for varme, vand, ventilation, solceller, diverse el- og svagstrømsinstallationer. Bygningen udføres med ”grønt tag”.

Herudover opføres et nyt skur for ejendomsfunktionernes maskiner og værksted.

I den eksisterende bygning sker diverse ombygninger således, at faci­liteter kan fungere sammenhængende mellem den eksisterende og nye bygning.

Oluf Jørgensen A/S har deltaget i projektets realisering fra forundersøgel­ser, idéoplægprogram, projektering, udbud, licitation og fagtilsyn m.v. samt 1 årsgennemgang.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

Brugerdialog

​​

​BYGHERRE

Københavns Kommune

Anne Rikke Sode

61 14 11 37


OPFØRT

2012-13


STØRRELSE

500 m²


ARKITEKT

Mangor & Nagel A/S​​