Resenbro Skole i Silkeborg

​Grundlaget for projektet er en udarbejdet helhedsplan for skolen, som er opført i 1951 med væsentlig tilbygning i 1971.

Projektet omfatter renovering, ombygning og udvidelse af Resenbro Skole. På grundlag af en udarbejdet tilstandsvurdering er fastlagt omfang af renovering af vinduer, tage, tagrender samt efterisolering m.v. på eksisterende bygninger.

Derudover er der opført en ca. 400 m² ny bygning, centralt placeret i skolens midte, som danner centrum for leg og læring i den ombyggede Resenbro Skole. Den nye bygning er opført efter lavenergiklasse 2015.

Tilbygningen fremstår som en åben og lys bygning med facader af tegl og fladt tag med tagpap.

Ombygningen af eksisterende bygninger skaber mere moderne facili­teter for skolens faglokaler (madkundskab, musik, håndværk og design, billedkunst og natur/teknik) samt nyt læringscenter og bibliotek, special­undervisning, toiletter, medarbejderarbejdspladser samt administration og garderober.

Klimaskærmen på eksisterende bygninger fra 1951 og 1971 får ud­skiftet tegltage og vinduer, ligesom lofter bliver efterisoleret i det omfang, dette er påkrævet. Endvidere er der udført energioptimering af varmeanlæg­get.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Udarbejdelse af tilstandsvurdering

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Brandrådgivning

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Silkeborg Kommune

Anders Westphall

89 70 10 00


OPFØRT

2015-16


STØRRELSE

1.100 m²


ARKITEKT

RUM arkitekter a/s​​