SOSU skolen i Køge

Byggeriet omfatter opførelse af 12 klasserum, personalefaciliteter i tre etager og stort sammenhængende atrium over hele byggeriet.

Der udføres parterreetage/bygning under terræn, under den ene ende af bygningen, med depot og teknikrum.

Det lyse atriumrum bliver husets levende midtpunkt med kantine, plad­ser til gruppearbejde, fællesskab og møder. På 1. og 2. salen danner gangbroer på tværs af atriumrummet forbindel­se mellem de to bygningskroppe.

Husets udvendige arkitektoniske udtryk er let og lyst med karnapper og en vinduessætning, der skaber spil i facaden.

Tag- og etagedæk udføres med huldæk, hvorfra de lodrette laster føres til bærende søjle-/dragerkonstruktion, samt bærende bagvægge i beton. De store udvendige trapper er valgt opbygget med robuste beton tribuneelementer udlagt på bærende betonvægge.

Atriumrummet er friholdt for søjler, mens trapper og gangbroer I dette område udføres som lette stålkonstruktion ophængt i tagdæk.

Byggeriet er opført efter gældende energikrav og med et fokus på indekli­maet. Ventilationsanlæg er projekteret bedre end kravet for at sikre en konstant fornemmelse af frisk luft og godt indeklima.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

SOSU Sjælland

Anders Sevelsted

57 68 01 00


OPFØRT

2013-15


STØRRELSE

3.200 m²


ARKITEKT

​Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S​​