Sundbyøster Skole

Sundbyøster Skole skal fremadrettet fungere som en basisskole for en del af Midtamagers elever i børnehaveklassen til og med 6. klasse i hele fire spor. For at kunne imødekomme disse mange elever udbygges og ombygges skolens eksisterende faciliteter betydeligt. Således opføres en ny indskolingsbygning i fire etager med klasseloka­ler, faglokaler, tumlesal, basislokaler, lokaler til KKFO (Københavns Kom­munes fritids- og ungdomsklubber) samt personale- og servicefaciliteter.

Den eksisterende skole ombygges for at give bedre forhold for de ansatte, ligesom der sker en udbygning af EAT-området, ombygning af faglokaler samt etablering af nye gruppe- og fællesrum på etagerne.

Nybyggeriet opføres som lavenergiklasse 2015. Der etableres blandt andet solceller på taget og der benyttes højeffektive ventilationsanlæg m.m. Som led i Københavns Kommunes klimatilpasningsplan er nybyggeriet med ”grønt tag”, ligesom tagvand nedsives på grunden – LAR.

Konstruktivt har bygningen været en udfordring på grund af de mange store fremspring i facader samt store spænd mellem facader.

Udvendigt etableres et større over- og underjordisk anlæg for sky­brudssikring.

I den eksisterende bevaringsværdige bygning har den ny disponering gjort nedrivning af store dele af bærende hovedskillevægge nødvendigt, ligesom det har krævet omdisponering af VVS- og el-installationer.

Opgaven udføres, mens skolen er i drift og projekteres i Revit efter Køben­havns Kommunes Retningslinier for Miljørigtig Projektering og efter IKT-bekendtgørelsen.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme

Gunnar Sigfredsson

6114 1138


UDFØRT

2011-17

STØRRELSE

9.526 m²


ARKITEKT

Mangor & Nagel A/S​​

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores afdelinger eller vores medarbejdere.

AARHUS

Tlf.: +45 7562 3499

​Europaplads 16

8000 Aarhus C

Åbn i Google Maps »

Mail: aarhus@ojas.dk​​

HORSENS

Tlf.: +45 7562 3499

Langmarksvej 34

8700 Horsens

Åbn i Google Maps »

Mail: horsens@ojas.dk​​​

ODENSE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Klokkestøbervej 18, 1

5230 Odense M

Åbn i Google Maps »

Mail: odense@ojas.dk​​​​

ROSKILDE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Knudsvej 44 C

4000 Roskilde

Åbn i Google Maps »

Mail: roskilde@ojas.dk​​​​​

KØBENHAVN

Tlf.: ​+45 7562 3499

Otto Busses Vej 7, 4. sal.

2450 København​ SV.

Åbn i Google Maps »

Mail: kbh@ojas.dk​​​​​