Sundbyøster Skole

Sundbyøster Skole skal fremadrettet fungere som en basisskole for en del af Midtamagers elever i børnehaveklassen til og med 6. klasse i hele fire spor. For at kunne imødekomme disse mange elever udbygges og ombygges skolens eksisterende faciliteter betydeligt. Således opføres en ny indskolingsbygning i fire etager med klasseloka­ler, faglokaler, tumlesal, basislokaler, lokaler til KKFO (Københavns Kom­munes fritids- og ungdomsklubber) samt personale- og servicefaciliteter.

Den eksisterende skole ombygges for at give bedre forhold for de ansatte, ligesom der sker en udbygning af EAT-området, ombygning af faglokaler samt etablering af nye gruppe- og fællesrum på etagerne.

Nybyggeriet opføres som lavenergiklasse 2015. Der etableres blandt andet solceller på taget og der benyttes højeffektive ventilationsanlæg m.m. Som led i Københavns Kommunes klimatilpasningsplan er nybyggeriet med ”grønt tag”, ligesom tagvand nedsives på grunden – LAR.

Konstruktivt har bygningen været en udfordring på grund af de mange store fremspring i facader samt store spænd mellem facader.

Udvendigt etableres et større over- og underjordisk anlæg for sky­brudssikring.

I den eksisterende bevaringsværdige bygning har den ny disponering gjort nedrivning af store dele af bærende hovedskillevægge nødvendigt, ligesom det har krævet omdisponering af VVS- og el-installationer.

Opgaven udføres, mens skolen er i drift og projekteres i Revit efter Køben­havns Kommunes Retningslinier for Miljørigtig Projektering og efter IKT-bekendtgørelsen.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme

Gunnar Sigfredsson

6114 1138


UDFØRT

2011-17

STØRRELSE

9.526 m²


ARKITEKT

Mangor & Nagel A/S​​