Rådgivende ingeniørfirma

Vedbæk Park

Lav energi rækkehuse opført af Svanemærkede byggematerialer og med et sundt indeklima for hele familien.

Vedbæk-Park-Ccoverwidget

Forskellige boligtyper med plads til hele familien.

Husene i Vedbæk park er delt op i to og benævnes Søhusene og Skovhusene. Alle husene ligger omkranset af træer midt i Fredskoven og ved en sø. Området husede tidligere Forsvarskommandoen og herskabsboligen Henrikholm.

I Vedbæk Park er flere forskellige boligtyper fra 100 til 161 m² i 2 og 2 ½ plan. Alle boliger har have og boligerne i 2 ½ plan har tillige tagterrasser.

Billeder: Danielsen Architecture

Bygherre:

Bonova A/S

Arkitekt:

Danielsen Architecture A/S / Danielsen Urban Landscape A/S

Entrepriseform:

Fagentreprise

Størrelse:

14.000 m²

Udført:

2016-18

Svanemærkede boliger

Rækkehusene er Svanemærket, hvilket betyder lavt energiforbrug samtidig med et sundere indeklima for hele familien, grundet brug af Svanemærkede byggematerialer. Endvidere er boligerne opført i henhold til Bygningsreglement 2015 og energikravene i Bygningsklasse 2015.

Svanemærkede boliger med et sundt indeklima for hele familien

Svanemærkede boliger for hele familien_Vedbæk Park_Oluf Jørgensen AS

Byggemodning af Vedbæk Park

Udover at have projekteret opførelsen af boligerne har Oluf Jørgensen A/S ligeledes projekteret byggemodningen af det 67.000 m² store område.

Byggemodningen er udført i to etaper om omfattede veje, forsyninger og afvanding.

Afledning af overfladevand fra vejarealer øst sker ved at vejvand ledes til grøfter, render og regnbede placeret flere steder på arealet. Opsamlet regnvand i de respektive lavninger nedsives til undergrunden og ved større regnhændelser, hvor volumenet i grøfter, render og regnbede ikke kan håndtere en given regnmængde, vil vandet via overløb/forbundne grøfter blive ledt til en nærliggende sø.

Afledning af overfladevand fra vejarealer vest sker ved, at vejvand siver igennem asfaltbelægningen som er en såkaldt permeabel (gennemtrængelig) belægning. Denne belægning udlægges på et
bærelag af drænstabilt, som er et bærelag med relativt stort porevolumen og som derved kan fungere som faskine.

For yderligere oplysninger - kontakt gerne vores anlægsafdeling.

Byggemodning af hele området på 67.000 m²

Byggenodning, Vedbæk Park, Oluf Jørgensen AS

Udvikling af koncept for industrialiseret byggeri

Oluf Jørgensen A/S har været med til at udvikle Bonava A/S’ nye koncept for opførelse af industrialiseret byggeri.

Konceptbyggeriet  rummer blandt andet standard løsninger for installationer samt konstruktioner, herunder blandt andet præfabrikerede skaktløsninger samt facade- og tagkassetter for hurtig lukning af boliger.

Konceptet er blandt andet anvendt ved opførelse af projekterne Toppen i Roskilde, Drabæk Huse i Blovstrød, Værløse Syd, Længehusene på Islands Brygge samt to projekter i Køge Kyst. Alle er projekter hvor Oluf Jørgensen A/S har været ingeniør.

Skønt boligområde i ét med naturen.

Svanemærkede boliger for hele familien_Vedbæk Park_Oluf Jørgensen AS
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Text-image frontpage