Flyvestation Karup

På flyvestationen i Karup har Oluf Jørgensen A/S projekteret to nye hangarer til forsvarets ni nye skibsbaserede helikoptere af mærket MH-60R SEAHAWK.

Nybyggeriet består af to hangarer med henholdsvis to og tre dokke til de nye helikoptere. Hver hangar forsynes med en 7 m høj og 21 m bred port, ligesom der installeres et portalkran i hver hangar. Herudover opføres et stort eskadrilleområde med kontor-, velfærds- og

værkstedsfaciliteter samt nyt lager med stablingshøjde < 8,0 m. 

Byggeriet opføres af betonelementer og med flade tage med tagpapdækning. Opvarmning sker ved naturgas og biomasse.

Belysning etableres i overvejende grad ved brug af LED-belysning. Der etableres ABA i alle rum.

Byggeriet opføres efter Lavenergiklasse 2015 energikrav.

I terræn etableres nye forpladser og belægninger for blandt andet parkering samt varegård. I terræn anlægges endvidere skyllefacilitet for helikoptere. Arealet af disse områder andrager 14.000 m². Regnvand fra tage og belægninger ledes til sivedræn.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Totalrådgivning

Projekteringsledelse

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Brandrådgivning

​BYGHERRE

​Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste

Lars Lindhardt Hasselager

21 41 73 41

UDFØRT

2014-16

STØRRELSE

5.600 m² samt 14.000 m² udvendig belægning


ARKITEKT

KPF Arkitekter A/S​​