Rådgivende ingeniørfirma

Anlægsarbejde -
et solidt fundament

Samarbejd med OJ Rådgivende Ingeniører vi har bred erfaring og giver dit byggeri den bedst mulige start.

Anlægsarbejder, bæredygtigt byggeri, Oluf Jørgensen AS
Introduktion

Kompetencer inden for anlægsarbejde

Vi kombinerer årtiers erfaring med viden om de nyeste metodikker og en pragmatisk tilgang til vores fag. Sådan gør vi dine visioner til virkelighed.

Uanset hvilken ingeniøropgave, du står med, har vi de veluddannede og erfarne medarbejdere, der hjælper dig i mål.

  • Myndighedsbehandlinger
  • Regn- og spildevand
  • Anlæggelse af dræn
  • LAR – Lokal afledning af regnvand
  • Kloakering
  • Projektering af afløbssystemer
  • Disponering af lokalplaner
  • Byggemodningsprojekter
  • Kunstgræsbaner
  • Håndtering af jord
Uddybning

Kend projektets muligheder og begrænsninger

Få et indgående kendskab til den lokalitet, du ønsker at bygge på, inden du går i gang. Det minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser i projekterings- og udførelsesfasen, som kan føre til forsinkelser, øgede omkostninger og et slutresultat, der ikke lever op til forventningerne.

Vi arbejder metodisk med anlægsarbejdet og anser det som et procesforløb, der synliggør faktorer af betydning for det endelige projekt på grunden. Vi anskueliggør udfordringerne på en byggegrund og sætter løsningerne i system, inden rendegraveren går i gang. På den måde udnyttes grundens potentiale optimalt, og alle forhold tages i betragtning, så der bliver en logisk sammenhæng mellem forskellige planlægnings- og projektdiscipliner.

Regn- og spildevand

Vi beskæftiger os med alt inden for kloakering, om det er vand i haven eller et kloaksystem til et supersygehus.

Vi har specialisterne, der kan hjælpe dig med projektering af afløbssystemer af alle typer, lige fra kloakering af enfamiliehuse over store industribyggerier til komplette afløbssystemer ved supersygehuse. Også komplekse opgaver som komplet udstykning med faskiner, regnvandsbassiner og anlæg for regnvandsnedsivning og -forsinkelse samt renovering og separering af eksisterende kloaksystemer løser vi.

Hvis der er krav om fedt- eller olieudskiller projekterer vi disse og tager os af den komplette myndighedsbehandling.

Byggemodning

Vi er din erfarne partner, når det gælder byggemodning, herunder modning af byggegrunde, veje, stier og belægninger, og vi er med hele vejen fra ide til lokalplan og hele udførelsesfasen.

OJ Rådgivende Ingeniører har mange års erfaring med byggemodninger i forbindelse med såvel bolig- og erhvervsbyggerier. Vores specialister kan håndtere alle faser af processen, dialog med forsyningsselskaber, myndigheder, udførelse af vejprojekter samt regn- og spildevandsprojekter, herunder ledningsplaner samt projektering af vejbelysning.

Byggemodning_anlæg_Brahes-Bakke

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Vi har arbejdet med LAR – lokal afledning af regnvand – og håndtering af regnvand til forskellige rekreative formål i mange år.

Stigende regnvandsmængder gør det nødvendigt at designe fremtidssikrede løsninger til lokal afledning af regnvand, også kendt som LAR. Med vores ekspertise kan vi pege på de løsninger, der passer optimalt til det enkelte projekt, hvad enten det er permeable belægninger, nedsivningsanlæg, forsinkelsesbassiner og/eller grønne tage.

Og vores anbefalinger er altid sunde afvejninger af effekt og økonomi.

Anlægsarbejde: LAR, Lokal afledning af regnvand, Vedbæk Park, Oluf Jørgensen

75 år som aktiv medspiller

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Giv dit anlægsprojekt den bedste start

Vi kombinerer årtiers erfaring med den nyeste viden inden for området - lad os gøre dit projekt til virkelighed.

Boulevarden,-Vejle,-550×700