Rådgivende ingeniørfirma

Brandrådgivning

I et samarbejde med OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, får du professionel rådgivning om brandsikring inden for nybyggeri, renoveringer og ombygninger

Brandrådgivning Oluf Jørgensen Brandsikring af bygninger
Introduktion

Specialkompetencer inden for brandrådgivning

Hos OJ Rådgivende Ingeniører råder vi, via vores datterselskab, OJ Brandrådgivning A/S, over specialister i brandrådgivning og brandsikring, som dagligt arbejder med området inden for nybyggeri, renovering og ombygning af bevaringsværdige ejendomme.

Når det gælder vores rådgivning arbejder vi altid tæt og fleksibelt sammen med de øvrige parter i et byggeprojekt, således at ønsker fra bygherre, arkitekt, entreprenør, myndigheder og leverandører imødekommes bedst muligt.

 

Som en del af vores totalrådgivning til dit projekt eller som en enkeltstående ydelse, tilbyder vores certificerede brandrådgivere og rådgivning inden for hele det brandtekniske område:

 • Brandstrategi
 • Brandteknisk dimensionering
 • Brandtekniske analyser
 • Brandsimulering m. CFD (Computational Fluid Dynamics)
 • Evakueringssimuleringer (håndberegning / Pathfinder)
 • Risikoanalyser
 • Evakueringsplaner
 • Konstruktionsbrandtekniske analyser
 • Certificeret brandrådgivning samt 3. parts kontrol
 • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner
 • Pladsfordelingsplaner
 • Brandrådgivning jf. beredskabsloven og tekniske forskrifter for gasser, brændbare faste stoffer og brandfarlige væsker
 • Bygherrerådgivning og due diligence
 • Planlægning og supervision af brandtest

Brandsikring med respekt for byggeriets idé

Iderigdommen og de visionære tanker trives blandt arkitekter og bygherrer i disse år, og det stiller store krav til os som brandrådgivere. Det er vores opgave at følge med udviklingen, således vi kan rådgive om optimal brandsikkerhed, samtidig med at vi understøtter den vision, der ligger bag byggeprojektet.

Alle opgaver udføres i et tæt og stærkt samarbejde med brandrådgivere fra vores datterselskab, OJ Brandrådgivning A/S. Alle rådgivere er erfarne, kreative og fleksible, og de har en pragmatisk tilgang for ikke at overkomplicere branddesignet.

Anlægsarbejde, Brandrådgivning, Oluf Jørgensen, Moxy Copenhagen
Uddybning

Invitér os med fra starten

Det er en god idé at tage os med fra de tidligste faser i et byggeprojekt, således at brandsikringen indtænkes fra starten og ikke bliver et fordyrende indgreb i bygningens design og funktion senere hen. Når vores brandrådgivere inviteres tidligt med i projektet, kan de ofte finde simple og effektive løsninger, der giver god økonomi i både anlægs- og driftsfasen.

Professionel rådgivning om brandsikring

Vi leverer vores ydelser som selvstændige services eller som del af en samlet rådgivningspakke. Vores rådgivere er erfarne brandingeniører, der er certificeret til brandklasse 2, 3 og 4, og flere af dem har en Master i brandsikkerhed. Derudover er vi certificeret til at foretage tredjepartskontrol.

Altid på omgangshøjde med den nyeste viden

Hos OJ Rådgivende Ingeniører videreuddanner vi løbende vores specialister for at styrke og opdatere deres faglige baggrund.

Det er af høj prioritet for os, at vores rådgivere specialiseres og kommer så dybt ned i deres respektive områder, at de kan være med til at finde nye løsninger på brandtekniske problemstillinger. Uddannelsen foregår blandt andet gennem 3D-simuleringer af brande i CFD-simulering og evakueringsberegninger.

Via nedenstående link kan du desuden lære mere om, hvordan vi hele tiden prøver at være opdateret på de nyeste digitale trends i branchen og arbejder digitalt med vores projekter.

OJ Brandrådgivning, brandsikring, text image, Lager-inkl.-pulverslukkere

Mere end 75 års erfaring.

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.

Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Få styr på sikkerheden med den rette brandrådgivning

Hos OJ Rådgivende Ingeniører får du fagligt velfunderet rådgivning og tekniske løsninger, der matcher dine visioner for dit projekt.
Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan brandsikre dit byggeri.

Anlægsarbejde: LAR, Lokal afledning af regnvand, Vedbæk Park, Oluf Jørgensen