Rådgivende ingeniørfirma

Bygherrerådgivning
med høj faglighed

Som din samarbejdspartner, yder vi professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Oluf-Jørgensen-KBH-_coverwidgets
Introduktion

360° bygherrerådgivning

Hos OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, kan du forvente rådgivende ingeniører, der dækker alle aspekter af dit byggeri. Vi trækker på vores mangeårige erfaringer som totalrådgivere og bidrager til at sikre et smidigt samarbejde mellem alle parter; bygherre, entreprenør, øvrige rådgivere og leverandører.

Vi ser det desuden som vores opgave at sikre et højt fagligt niveau i såvel udbudsmaterialet som det færdige byggeri.

 

Hos OJ Rådgivende Ingeniører tilbyder vi en lang række ydelser, der kommer hele vejen rundt om en bygherres behov:

 • Indledende registreringer og opmålinger
 • Tekniske screeninger
 • Indledende jordbunds- og miljøanalyser (IAD)
 • Deltagelse ved workshops ifm. indledende designprocesser
 • Brugerinvolvering
 • Fastlæggelse af udbudsstrategier
 • Udarbejdelse af idéoplæg
 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer, herunder byggeprogram
 • Fastlæggelse af bæredygtighedsaspekter i udbudsmaterialet/indarbejdelse af værdiskabende bæredygtige løsninger fra projektets start
 • Bedømmelser og kontraheringer
 • Bygherretilsyn ifm. udførelse
 • Commissioning / Gennemførelse af performancetests
 • Afleveringsforretninger, 1- og 5-årseftersyn
Uddybning

Bygherrens nærmeste rådgiver

Bygherrerådgivning er en af kerneydelserne hos OJ Rådgivende Ingeniører. Rådgivningen omfatter alle ingeniørtekniske fagområder, ligesom vi også varetager rollen som overordnet koordinerende bygherrerådgiver, herunder også udbudsadministration.

Som bygherrerådgiver følger vi byggeriet fra start til slut og sikrer, at bygherren får mest mulig værdi for pengene. Vi bidrager til at få konkretiseret ønsker og behov til byggeopgaven, og får dette omsat til udbudsmateriale, der kan udbydes til totalrådgivere eller entreprenører.

Vi varetager dine interesser

Når du vælger OJ Rådgivende Ingeniører som bygherrerådgiver, får du en erfaren sparringspartner, der i dialog med dig identificerer behov og planlægger bygherrerådgiverindsatsen. Afhængigt af hvilken rolle vi varetager i bygherrerådgiverteamet, koordinerende bygherrerådgiver eller underrådgiver, tilretter vi naturligvis vores ydelse derefter.

Som koordinerende bygherrerådgiver er det vores rolle at være medspilleren og bindeleddet, der tænker helhedsorienteret, og som bidrager med kompetente input til alle parter. Vi er altid bevidste om, at vi repræsenterer bygherrens interesser, og vi udfordrer alle parter i forløbet for at sikre det bedst mulige projekt.

75 år som aktiv medspiller

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi tage en snak om dit byggeri?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Æbeløen,-Aarhus