Rådgivende ingeniørfirma

Bæredygtigt byggeri

Når vi arbejder med bæredygtighed i byggeriet, har vi fokus på meget mere end CO2 og global opvarmning

Vedbæk-Park-Ccoverwidget
Introduktion

Bæredygtigt byggeri er klogt byggeri

Vi arbejder med bæredygtighed fra mange vinkler og for os er bæredygtighed meget mere end ”varm luft”.

Vi har en holistisk tilgang, hvor vi optimerer sociale, miljømæssige, økonomiske og tekniske aspekter for at opnå et fremtidssikret byggeri, der gør en positiv forskel for mennesker og miljø.

Vi arbejder bl.a. med følgende områder inden for bæredygtighed i byggeriet:

 • Helhedsorienteret design
 • Integreret designproces
 • Passive designstrategier
 • Totaløkonomiske beregninger (LCC)
 • Livscyklusanalyser og miljømæssig belastningsprofil (LCA)
 • DGNB-screening, -præcertificering og endelig certificering
 • Bæredygtighedsledelse og -koordinering
 • Udvikling af bæredygtige designkoncepter og løsninger
 • Strategisk og kommercielt orienteret bæredygtighedsrådgivning herunder også i forbindelse med udbud og tilbud
Uddybning

Sådan bidrager vi til et bæredygtigt byggeri

Vores rådgivende ingeniører tager udgangspunkt i kundens ønsker, behov og ambitionsniveau. Vi bidrager gerne til at stille klare bæredygtighedsmål for projektet og forfølger dem fra start til slut.

Vi vil typisk knytte en dedikeret bæredygtighedskonsulent til projektet for at sikre, at ambitionerne bliver ført ud i livet. Konsulenten vil holde det store overblik, således at ikke blot byggeriets opførelse tages i betragtning, men også den efterfølgende drift og vedligeholdelse og i sidste ende nedtagning eller ombygning.

Dette stiller store krav til tidlig indsats og tværfagligt samarbejde, når det kommer til arkitektoniske og ingeniørfaglige discipliner. Vores konsulenter deltager aktivt i de kreative processer for at afdække, hvilke bæredygtighedselementer og eventuelle passive designstrategier, som er relevante for det konkrete projekt. Det gælder eksempelvis sammenspillet mellem arkitektur, godt indeklima og et lavt energiforbrug.

Beslutningerne kan understøttes med forskellige beregnings- og designværktøjer, der kan pege på de mest værdiskabende løsninger – for eksempel livscyklusvurderinger og totaløkonomiske beregninger.

Økonomi

Hvad koster det at bygge bæredygtigt?

Et naturligt spørgsmål mange stiller, fordi bæredygtighed typisk forbindes med ekstra omkostninger. Men i virkeligheden er det ofte en god forretning at bygge med omtanke for miljø og mennesker.

Internationale studier viser, at de gevinster og besparelser, der opnås ved bæredygtigt byggeri i mange tilfælde er større end omkostningerne. Et nyt dansk studie udført for Green Building Council viser, at der ikke er sammenhæng mellem en bygnings anlægsomkostninger og dens niveau af bæredygtighed.

Dette ses især ved byggerier, hvor økonomisk bæredygtighed har været en projekteringsfaktor, f.eks. ved DGNB-certificering. Undersøgelserne fremhæver flere økonomiske gevinster ved bæredygtigt byggeri:

 

 • Lavere udgifter til energi, drift og vedligehold
 • Højere lejeindtægter og salgsværdier
 • Bedre indeklima og større robusthed giver højere produktivitet blandt medarbejdere
 • Hurtigere salg og bedre priser, især når byggeriet er certificeret

DGNB-certificeret byggeri

Hos Oluf Jørgensen A/S arbejder vi efter retningslinjerne i den internationalt respekterede certificeringsordning DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), som kontrolleres af organet Green Building Council (DK-GBC). DGNB sikrer en systematisk tilgang til et byggeprojekt og giver det et certifikat, der angiver dets niveau af bæredygtighed; sølv-, guld- eller platin.

Den nye 2020 ordning introducerer yderligere DGNB hjerte som særlig udmærkelse for byggeri med fokus på sundhed og velvære, hvilket i høj grad læner sig op af ingeniørdisciplinerne indenfor indeklima.

Vi råder over flere DGNB-konsulenter og kan derfor yde kompetent rådgivning på alle ambitionsniveauer, hvad enten det drejer sig om en certificering eller et byggeri, som følger DGNB-principperne. Vi skræddersyer løsninger efter kundens ønsker og hjælper med at definere det optimale ambitionsniveau.

Hør mere om certificering af dit byggeri  - kontakt en af vores bæredygtighedskonsulenter.

Oluf-Jørgesen-Kbh_Text_Image

Bæredygtigt kontorbyggeri med fokus på mennesker

CPH Highline er et kontorbyggeri i København, der sætter sundhed og trivsel i centrum. Byggeriet er udviklet med mennesker for øje, og fokus har derfor bl.a. været på indeklima af høj kvalitet, masser af naturligt lys og et godt udsyn over byen. Detaljer, der giver velvære, energi og trivsel gennem arbejdsdagen.

Bæredygtighed er overskriften for alle aspekter af byggeriet. Det blev projekteret, således at der blev brugt så få ressourcer som muligt, og så der blev taget maksimalt hensyn til håndværkere og miljøet. Materialerne til CPH Highline blev valgt ud fra et krav om ansvarlig ressourceindvinding og miljøhensyn.

På alle måder er CHP Highline et unikt projekt, der sætter standarden for fremtidens bæredygtige kontorbyggerier.

CPH Highline, bæredygtigt byggeri, Oluf Jørgensen A/S, kontor, erhverv

Mere end 75 års erfaring.

Oluf Jørgensen A/S har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Bygherrerådgivning: Louise Juelsgaard, ansvarlig for bæredygtighed, Oluf Jørgensen AS

Vil du høre mere om mulighederne for at bygge bæredygtigt?

Det er ofte en god forretning at tænke grønt og bæredygtigt fra et projekts begyndelse - kontakt os gerne for at høre mere.

Anlægsarbejde: LAR, Lokal afledning af regnvand, Vedbæk Park, Oluf Jørgensen