Rådgivende ingeniørfirma

Geoteknik og miljø

Et samarbejde med OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S og SlothMøller A/S, giver adgang til specialviden og ydelser inden for alle grene af geo- og miljøtekniske undersøgelser.

Geoteknik, Oluf Jørgensen AS
Introduktion

Geoteknik og miljø - alt begynder med et godt fundament

Som rådgivende ingeniørfirma råder vi også over specialister med en omfattende specialviden om geoteknik og miljø. Hver eneste dag er vi i gang med geotekniske undersøgelser over hele landet med egne borerigge og på baggrund af undersøgelserne udarbejder vi geo- og miljøtekniske rapporter og anbefaler de optimale løsninger vedrørende fundering og jordhåndtering.

 

Et samarbejde med OJ Rådgivende Ingeniører giver adgang til specialviden og ydelser inden for alle grene af geo- og miljøtekniske undersøgelser og vi arbejder bl.a. med disse områder:

 • Geo- og miljøtekniske undersøgelser med egne borerigge.
 • Miljøteknisk tilsyn i forbindelse med bortgravning af forurening. Udtagning af prøver når der skal bortkøres overskudsjord, udtagning af vand- og poreluftsprøver til analyse på akkrediteret laboratorium.
 • Jordhåndteringsplaner i forbindelse med afgravning af forurenet jord.
 • §8 ansøgninger, blandt andet når arealanvendelsen ændres på kortlagte grunde.
 • §19 ansøgninger, hvis der skal deponeres forurenet jord på egen grund.
 • Bygningsscreening i forbindelse med nedrivningssager.
 • Geoteknisk tilsyn i forbindelse med udførelse af fundamentsudgravninger.
 • Kontrol i forbindelse med indbygning af materialer.
 • Kontrol af eksempelvis rammejournaler i forbindelse med pæleramning.

Geotekniske beregninger

Vi foretager naturligvis også geotekniske beregninger inden for en lang række områder, herunder:

 • Fundamenter
 • Pæle
 • Spunsvægge
 • Støttevægge
 • Skråningsstabilitet
 • Sætningsberegninger
 • Vandspejlssænkning
Geotekniske beregninger, geoteknik, Oluf Jørgensen
Uddybning

Geotekniske undersøgelser og tilsyn

Vi tilbyder beregninger af alle former for midlertidige og permanente konstruktioner. På eget laboratorium udfører vi prøvebedømmelser og vejgeotekniske rutineforsøg.

I udførelsesfasen kan vi tilbyde tilsyn, hvor udgravninger, fundamenter, pæle med mere kontrolleres løbende, så arbejdstakten kan opretholdes. Vi udfører komprimeringskontrol og minifaldlodsmålinger i forbindelse med indbygning af materialer og kontrol af planum.

En nyere disciplin er vibrationsmålinger i forbindelse med pæleramning eller kloakering i byområder, hvor der er behov for dokumentation for, hvor meget arbejdet forstyrrer omgivelserne. Vi tilbyder online adgang til måleresultaterne.

Miljøtekniske undersøgelser

Miljøforholdene er som regel en integreret del af en jordbundsundersøgelse i dag. Vi kan udføre miljøtekniske undersøgelser i sammenhæng med de geotekniske boringer, eller de kan gennemføres særskilt, afhængigt af omfang, historik med mere.

I forbindelse med miljøundersøgelser kan vi desuden tilbyde udarbejdelse af bl.a. §8 og §19 ansøgninger og jordhåndteringsplaner.

Mere end 75 års erfaring.

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Nye byggeprojekter begynder her

Kontakt os og få en uforpligtende snak om geo- og miljøtekniske undersøgelser som et godt fundament for dit byggeri.

Æbeløen,-Aarhus