Rådgivende ingeniørfirma

Energi & Indeklima

Hos OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, vil du typisk opleve, at det er den samme ingeniør, der arbejder med både energi og indeklima for at sikre en løsning, der fungerer optimalt på begge områder.

Energi og Indeklima Oluf Jørgensen
Introduktion

Kompetencer på området for energi og indeklima

Når du vælger OJ Rådgivende Ingeniører som samarbejdspartner, får du adgang til en stor specialistviden på alle vigtige områder inden for energi & indeklima.

 

Vores referencer tæller både små og store projekter på tværs af landet og spænder bredt. Når vi arbejder med området fokuserer vi bl.a. på:

  • Koordinering mellem energi og indeklima
  • Analyser af det termiske og atmosfæriske indeklima
  • Indeklimasimuleringer i BSim og IES
  • Bestemmelse af luftmængder og nødvendig køleeffekt
  • Dagslysberegninger og dagslyssimuleringer
  • Energirammeberegninger
  • Varmetabsrammer
  • Helhedsorienteret design
Uddybning

Sammenhængen giver værdi

Der er i stigende grad fokus på både energi og indeklima i bygninger. Desværre medfører et godt indeklima ikke automatisk et lavt energiforbrug, og omvendt, og derfor er det essentielt at arbejde med de to områder i sammenhæng. Hos OJ Rådgivende Ingeniører vil du derfor typisk opleve, at det er den samme ingeniør, der arbejder med begge discipliner for at sikre en løsning, der fungerer optimalt på begge områder.

Passive før aktive tiltag

Vores specialister arbejder altid med passive designtiltag fremfor aktive. Vi stræber således efter at optimere på bygningsudformning, vinduesparametre og termisk masse, før vi inddrager aktive tiltag som øgede luftmængder, mekanisk køling og udvendig solafskærmning. Den holistiske tilgang betyder, at du kan forvente et tilfredsstillende indeklima i din bygning med så lavt et energiforbrug som muligt.

Tidligt med i processen

Jo tidligere vores energi- og indeklimaspecialister bliver inddraget i processen, jo bedre kan vi skabe værdi for dit byggeprojekt. Både energi og indeklima har stor indflydelse på bygningens indretning og udformning, og vi udfører bl.a. energirammeberegninger, indeklimasimuleringer og dagslyssimuleringer med det formål at anbefale de optimale vinduesstørrelser, vinduesplaceringer og glasparametre. Det er et komplekst sammenspil, som vi har stor erfaring i at håndtere.

Specialisterne inden for dette område arbejder tæt sammen med specialisterne inden for bæredygtigt byggeri, og de sørger desuden for koordinering med kollegaer inden for VVS- og Ventilation, således at alle tiltag indarbejdes i projektet.

Energi og Indeklima, Oluf Jørgensen A/S

75 år som aktiv medspiller

OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S, har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Få glæde af vores ekspertise inden for Energi & Indeklima

Vi har årtiers erfaring med at designe og tilpasse energi- og indeklimaløsninger til såvel bolig- som erhvervsbyggeri.
Ring eller skriv til os for en snak om, hvordan vi kan bidrage til dit projekt.

Text-image frontpage