Rådgivende ingeniørfirma

Social- og sundhedsskolen, Holstebro

Projektering af alle ingeniørydelser, herunder også brandrådgivning og commissioning.

Social-og sundhedsskolen, Holstebro, reference Oluf Jørgensen A/S, konstruktioner, indeklima
Ydelser

 

Hos OJ Rådgivende Ingeniører har vi projekteret Holstebros nye uddannelsesinstitution for SOSU-uddannelserne; social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogiske assistent. Det nye byggeri opføres ved Uddannelsescenter Holstebro, som blandt andet rummer flere gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser EUD/EUX, og afløser SOSU-skolens eksisterende pavillon-faciliteter på grunden.

Skolen bliver dagligt undervisningssted for ca. 200 elever og 25 undervisere samt administrativt personale.

Totalentreprenør er Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S.

Bygherre:

Social- og Sundhedsskolen i Herning

Arkitekt:

Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

3.200 m²

Udført:

2019-2021

Bærende konstruktioner af limtræssøjler og -bjælker.

SOSU-skolen opføres i tre plan samt kælder med en bærende konstruktion af limtræssøjler og -bjælker. Trækonstruktionen giver mulighed for, at der opføres et byggeri med en stor grad af åbenhed, varme og transparens og det bliver et bæredygtigt byggeri med et fantastisk indeklima.

Huset har en stor grad af rumlige sammenhænge på tværs af afdelinger og etager. Der er store åbne altaner på alle planer, hvor undervisningen kan trække ud på de gode dage.

 

Byggeri med talrige funktioner

Byggeriet rummer udover traditionelle undervisningslokaler, grupperum og forberedelsesrum, desuden faglokaler som simulationslokaler af hospitalssengestue, plejebolig og badeværelse samt fysiklokale,  bevægelsessal, kreaværksted m.m. Herudover rummer byggeriet blandt andet køkken, café og administration. Udvendigt indeholder projektet blandt andet amfiscene til undervisning og afslapning.

Limtræsbjælker som bærende konstruktioner.

Social-og sundhedsskolen, Holstebro, reference Oluf Jørgensen A/S, konstruktioner, indeklima

Energi & Indeklima

Indeklimaet har været et vigtigt fokuspunkt i såvel projektering som udførelse.

Byggeriets indeklima sikres afhængigt af årstiden ved varme, ventilation og køling ved mekanisk ventilation. I rum med varierende belastning udføres der mekanisk ventilation med variabel luftmængde - VAV.

Det generelle ventilationsprincip er opblandingsventilation med balanceret indblæsning og udsugning.

I rum som toiletter, køkken og lignende rum med særlige forurening eller lugtgener skabes et undertryk i rummene. Ved stinkskabe og processug etableres der processug med ventilator og afkast over tag.

Stort fokus på energi og indeklima i alle rum.

Social og sundsskolen, Holstebro, indeklima, energi, bærende konstrukioner
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus