Rådgivende ingeniørfirma

Roskilde Tekniske Skole

Opførelse af nye undervisningslokaler og værksteder for skolens håndværksfag.

Roskilde Tekniske Skole, Oluf Jørgensen reference,

 

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal valgt det tværfaglige team bestående af COBE, STED og Oluf  Jørgensen A/S som rådgivere på projektet. MT Højgaard A/S er hovedentreprenør på projektet.

Visionen er at skabe et byggeri, der fremmer innovation og iværksætteri på tværs af fag. Ved at skabe rammerne for møder mellem forskellige fagligheder på Aalborg Universitet, er der grundlag for, at flere nye  forretningsideer, kreative processer og produkter kommer til verden.

AAU Science & Innovation Hub skal blandt andet bestå af innovationslaboratorier, digitale værksteder, faciliteter til virksomhedssamarbejde, inkubatormiljø, kontormiljøer samt en række offentligt tilgængelige rum såsom auditorium, kantine mm.

 

Bygherre:

Roskilde Tekniske Skole

Arkitekt:

Christensen & Co. A/S

Rådgivningsform

Fagentreprise

Størrelse:

2.320 m²

Udført:

2018-2020

Opførelse af nye værksteder

Dette projekt omfatter opførelsen af 1.620 m² nye undervisningslokaler samt ombygning af 700 m² uddannelsesfaciliteter opført i 2013.

De nye værksteder for skolens håndværksfag, murere og tømrer; EUX og HTX elever er opførte i direkte tilknytning til de nybyggede teoretiske undervisningslokaler.

Værkstederne i den nye bygning er gennemgående lyse og venlige og bygningen er udstyret med store vinduespartier, som giver gode naturlig oplyste undervisningslokaler. For de tidspunkter, hvor det er  nødvendigt med kunstigt lys, er der etableret intelligent belysning, som reguleres efter det aktuelle lysbehov og som giver et godt arbejdslys og har et lavt forbrug.

Bygningen er gennemgående opbygget fleksibel uden bærende indervægge hvilket såvel giver mulighed for store rummelige værksteder i dag som ændret anvendelse i fremtiden.

Spændende projektet hvor vi bidrager med ingeniørfaglig rådgivning på alle områder.

Roskilde Tekniske Skole Oluf Jørgensen A/S reference undervisning

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtigt byggeri har været et vigtigt parameter i opførelsen af bygningen.

Et element har været nedtagning og genbrug af facadebeklædningen og vinduerne i bygningen fra 2013 i den nye bygning. Herudover er eksisterende elementer genbrugt, blandt andet loftplader og der er genanvendt beton som underlagt for veje og parkeringspladser og der er etableret grønne tage på den nye trappeserende bygning.

 

Grønne tag giver et dejligt miljø.

Bæredygtighed i byggeriet med grønne tage
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image