Rådgivende ingeniørfirma

Læringshuset Nærheden

Læringshuset Nærheden er et topmoderne fem-sporet undervisningsbyggeri med integreret daginstitution samt faciliteter for områdets beboere udenfor skoletiden.

Reference Undervisning, Læringshus Nærheden, OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S
Introduktion

21st Centery Learning Skills

  • Projektering af anlægsarbejder og kloak
  • Projektering af bærende konstruktioner
  • Projektering af VVS og ventilation
  • Projektering af el- og CTS-installationer
  • Bæredygtighed
  • Brandrådgivning
  • Bygherre- og brugerdialog

 

Læringshuset Nærheden er et topmoderne fem-sporet undervisningsbyggeri med integreret daginstitution samt faciliteter for områdets beboere udenfor skoletiden.

21st Century Learning Skills
Læringshuset bliver Danmarks første folkeskole, der fra bunden er baseret på de såkaldte 21st Century Learning Skills, hvor der gøres op med traditionel undervisning og hvor selve bygningen bliver et læringsværktøj. Her kan rammerne ændre sig fra dag til dag og i takt med samfundets udvikling sikre optimale forhold for livslang læring med afsæt i elevernes naturlige nysgerrighed og skabertrang.

Bygherre:

Høje-Taastrup Kommune

Arkitekt:

Kjaer & Richter A/S og Christensen & Co. A/S

Rådgivningsform

New Partnership / Totalentreprise

Størrelse:

15.500 m²

Udført:

2018-2021

Bygningskonstruktioner og den pædagogiske vision

Byggeriet afspejler den pædagogiske vision i en åben grid-struktur med et væld af muligheder for at udstille projekter, eksperimentere med materialer og modeller samt udfolde sig fysisk.

Autentisk læring i  værksteder/makerspaces og fablabs er det pædagogiske udgangspunkt for alle aldersgrupper. Klimazoner udvider brugen af de indendørs arealer og tilfører læringsmiljøet en ny “grøn” dimension. Overgangen mellem inde og ude udviskes i gridstrukturens rumforløb af trapper, terrasser og overdækkede uderum og alle etager har direkte udgang til udearealer, og fællesrum åbnes op til begrønnede terrasser.

Byggeriet opføres i et modulært system på 7,6x7,6 i varierende højder til fire etager.

Byggeriet afspejler den pædagogiske vision

Reference Undervisning, Læringshus Nærheden, OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S

Bæredygtighed og indeklima

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtighed er integreret i selve bygningen, både som energibesparende tiltag, men også som læringspointer, fx. med strategisk placering af forsyningen af varmt brugsvand.

Det er et aktivt valg, at der ikke er varmt vand i alle Læringshusets vandhaner, for at præge børnenes bevidsthed og adfærd mod et mere bevidst og bæredygtig forbrug. Ifølge beregninger vil tiltaget
konkret betyde, at varmtvandsforbruget vil blive reduceret med det, der svarer til 100 t CO2.

Store krav til indeklimaet

Indeklimaet med de store åbne rum i bygningen, har stiller store krav til at finde de rigtige løsninger på ventilering samt akustisk. Dette er løst med de bedste simuleringsværktøjer for at sikre det helt rigtige valg. Det atmosfæriske indeklima sikres ved mekanisk balanceret ventilation, der er afstemt efter personantal, hvor den termiske belastning fjernes via adiabatisk køling og systemet er udformet som et system med diffus indblæsningsplader i loftet.

Reference Undervisning, Læringshus Nærheden, OJ Rådgivende Ingeniører, det tidligere Oluf Jørgensen A/S

Store krav til håndtering af jordforurening

Skolen opføres på en tidligere industrigrund og grunden blev overtaget stærkt forurenet. OJ Rådgivende Ingeniører stod for dialogen med de kommunale og regionale myndigheder og varetog desuden den overordnede screening af grunden samt igangsatte de nødvendige undersøgelser fra eksterne firmaer og specialister. Efter disses afrapportering igangsatte firmaet planlægning og projektering af de krævede foranstaltninger.
Vi har efter udførelsen stået for afrapporteringen til myndighed samt efterfølgende dialog med Region Sjælland for udtagelse af ejendommen fra kortlægningen.

Reference, Undervisning, Læringshus Nærheden
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image