Rådgivende ingeniørfirma

Ungdomsboliger, institution og klubfaciliteter

Ingeniørfaglig rådgivning til spændende projekt, der skal være med til at skabe liv omkring Tårnby Stadion.
Herunder også rådgivning på det brandtekniske område og certificeringer fra certificeret statiker.

OJ Rådgivende Ingeniører, ungdomsboliger, institution, ingeniør
Ydelser

 

Ved Tårnby Stadion står OJ Rådgivende Ingeniører sammen med gode samarbejdspartnere bag et nyt byggeri med 96 almene ungdomsboliger, en daginstitution og en sportsklub med tilhørende café for Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby  Kommune som fælles bygherre.

Bebyggelsen grænser op til områdets eksisterende klubfaciliteter og boldbaner, og opføres som én samlet bebyggelse på syv etager, opdelt i tre sammenbundne, buede bygningsvolumener i lyse materialer. Bygningsvolumenerne står på en markant, fremskudt stueetage mod syd, der fungerer som en stor, fælles tagterrasse. I bygningens hjørne mod sydvest, ved caféen, etableres der en markant, stor siddetrappe, der giver adgang til terræn. På nordsiden udgør altangange det primære bygningsudtryk.

Opgaven udføres i totalentreprise som Integreret Byggeri - en projektform der gør op med traditionel faseopdeling samt fordrer et integreret samarbejde, hvor entreprenør, arkitekter og ingeniører har et tæt samspil fra projektets begyndelse. Tidlig inddragelse og dermed en mere smidig byggeproces sikrer, at vi som ingeniører kan medvirke til at sikre et bedre byggeri i tæt samarbejde med hele holdet bag  gennemførelsen af projektet.

Bygherre:

Boligorganisationen Tårbyhuse og Tårnby Kommune

Arkitekt:

Mangor & Nagel

Entrepriseform

Totalentreprise / integreret samarbejde

Størrelse:

5.972 m²

Udført:

2021-2023

Daginstitution, klubfaciliteter og almene ungdomsboliger

I stueetagen etableres mod øst daginstitutionen med fire grupper med direkte udgang til legeplads på sydsiden af bygningen. Mod vest etableres klubfaciliteterne, mens den tilhørende café etableres på første sal, over klubfaciliteterne, med direkte adgang til tagterrassen på første sal.

Ungdomsboligerne er placeret i de tre bygningsvolumener på 1. til 6. sal, hvor 6. sal på det vestlige bygningsvolumen udføres som en stor tagterrasse. Adgang til ungdomsboligerne sker fra altangange på bygningens nordside. Mellem bygningsvolumenerne ligger fælleslokaler, trappeopgang og elevator, med adgang til svalegangene. I den ene ende af svalegangene etableres der en udvendig flugtvejstrappe.

Ungdomsboligernes udendørs friareal udgøres af tagterrasserne på henholdsvis sjette og første sal.

Tage udføres som traditionelle tagpapopbygninger med undtagelse af tag over café, som udføres som grønt tag.

I kælderen etableres der varmecentraler, depot og rengøringsrum til klubfaciliteterne og el-teknik til klub/ungdomsboliger.

OJ Rådgivende Ingeniører, ungdomsboliger, institution, ingeniør

Konstruktioner

Byggeriet er et traditionelt betonelementbyggeri, opbygget af elementvægge, sandwichfacader, huldæk og elementbjælker. Altangange udføres af præfabrikerede L-søjler, som monteres oven på hinanden, og  fastgøres til bagvægge i facaden. Imellem L-søjlerne monteres præfabrikerede altanplader i beton. Af specielle konstruktive løsninger kan nævnes den store tagterrasse på 6. sal, som er udført med dobbelthøje vendeelementer i beton, afstivet af stålkryds i toppen.
Ligeledes kan det nævnes, at hyggetrappen i bygningens sydvestlige hjørne udføres med trætrin båret på en stålkonstruktion, som samtidig afstiver sandwichelementer mod henholdsvis vest og syd.

Der har været fokus på bæredygtige løsninger i udvælgelsen af betonelementer.

OJ Rådgivende Ingeniører, ungdomsboliger, institution, ingeniør

Installationer og ventilation

Byggeriet er projekteret med en velisoleret klimaskærm, energieffektive tekniske installationer og solceller, hvilket bevirker at byggeriet overholder energirammen i henhold til Bygningsreglementet og energiklasse A2015.

I forhold til VVS-installationer er der i kælderen under bygning A etableret to teknikrum, et til ungdomsboliger og et til børnehave og klub.

Indeklimamæssigt opretholdes et atmosfærisk og termisk indeklima, i klub, cafe, børnehave og vuggestue, svarende til kategori Standard i henhold til ”Branchevejledning for Indeklimaberegninger”, ved brug af behovstyret mekanisk ventilation og passiv solafskærmning, samt let solafskærmende glas i cafeen.
Ventilation af ungdomsboligerne er projekteret som decentral mekanisk ventilation, hvilket sammen med gode udluftningsmuligheder sikrer, at boligerne overholder termiske og atmosfæriske indeklimakrav.

Ventilation af børnehave, klub, café og samt produktionskøkkener forsynes centralt fra tre ventilationsaggregater placeret på taget af bygning B og C. Ventilationen i alle opholdsrum, for klub, cafe og børnehave udføres med behovsstyring, så luftmængden tilpasses temperaturen og personbelastning.

OJ Rådgivende Ingeniører, ungdomsboliger, institution, ingeniør
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus