Rådgivende ingeniørfirma

Lysningen, Viborg.

Lysningen er navnet på den nye skole, lokalt kulturcenter, idrætshal og multihal i Viborg-bydelen Overlund.

Lysningen, Overlund Skole, Viborg, undervisning OJ Rådgivende Ingeniører
Ydelser

 

Lysningen er navnet på den nye skole, lokale kulturcenter, idrætshal og multihal som etableres i Viborg bydelen Overlund. Byggeriet erstatter den eksisterende skole og idrætshal i bydelen og kommer til at  rumme alle faciliteter for en moderne skole og fritidscenter anno 2020’erne.
Skolen er på nuværende tidspunkt beregnet til at kunne rumme 750 elever, men etableres med mulighed for udvidelse til op til 1.300 elever.

Byggeriet, der er udbudt i fagentrepriser, DGNB-certificeres og præcertificeres til DGNB-Guld.

Bygherre:

Viborg Kommune

Arkitekt:

Arkitema

Rådgivningsform

Totalrådgivning, underrådgivning

Størrelse:

11.340 m²

Udført:

2019-2024

Folkeskole med plads til udvidelser

Skolen opføres med tre spor i indskoling og mellemtrin samt fem spor i overbygningen. Byggeriet opføres i fire etager og indeholder alt fra traditionelle klasselokaler, grupperum og SFO-faciliteter over faglokaler med sprog-, matematik-,  musiske- og håndværksfaglige værksteder og laboratorie til et pædagogisk læringscenter, madskundskab og kantine med produktionskøkken samt større samlingsområder.
Der er også tænkt i udvidelsesmuligheder for byggeriet, og der er i planløsningen således gjort klar til såvel yderligere undervisningslokaler samt en udvidelse af multihallen til fuld idrætshal.

 

Foreningslivet som aktiv part

Det lokale foreningsliv er en aktiv og stor part i projektet og der opføres således ligeledes en 20 x 40 m. idrætshal, en mutilhal og en bevægelsessal samt udendørs græsbaner, løbebaner m.m. med omklædning, bad og depoter for såvel skolen som fritidsbrugere.

Lysningen, Overlund Skole, Viborg, undervisning OJ Rådgivende Ingeniører
Bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri og CLT-træbyggeri

Bæredygtighed er et gennemgående tema for projektet. Udover at skulle DGNB-certificeres opføres skolen som træ som det primære  materiale. Udover at træ indgår i de fleste overflader i byggeriet, er de  bærende søjler CLT-træelementer. Når man opfører en skole, er træ det helt oplagte materiale, da det helt fra start sikrer et støj-, lugt- og giftfrit byggemiljø. Samtidig har det en lav kompleksitet at udføre byggeri i træ, hvilket eksempelvis gør det forholdsvist ukompliceret at lave ombygninger og tilbygninger, hvis der skulle blive behov for det i fremtiden.

 

DGNB Guld præcertificering

Byggeriet DGNB-certificeres og er præcertificeret til DGNB-Guld. Projektet klarer, på baggrund af de aktuelle forudsætninger, sig pænt på tværs af alle fem kvaliteter i DGNB-systemet. Der opnås især flotte  point inden for proces, hvor der allerede fra starten har været stort fokus på bruger- og borgerinddragelse gennem forskellige aktiviteter og via flere forskellige platforme. Som en del af  præcertificeringsprocessen, har DGNB-teamet holdt spændende oplæg for både bygherre, arkitekt og ingeniører for at fortælle om DGNB-systemet og om hvordan processen kommer til at forløbe med hensyn til dokumentationsindsamling, præcertificering og certificering m.m.

Lysningen, Overlund Skole, Viborg, undervisning OJ Rådgivende Ingeniører

Energi og indeklima

Ved opførelsen af en skole er der flere vigtige parametre at tage højde for, fx er et sundt indeklima lig med god læring og et fundament for god trivsel. Der har vi i teamet bag skolen haft stor fokus på optimering af områderne lys, luft og lyd.
Det er helt naturligt, at der skabes en bygning, der sikrer, at luftens temperatur er ensartet over hele dagen, hver dag, hele året – blandt andet ved anvendelse af passiv natkøling, velfungerende varmestyring, tæt klimaskærm og solafskærmning.
Et andet og lige så væsentligt aspekt, er luftens kvalitet. Optimal luftkvalitet giver optimale betingelser for læring og øget produktivitet hos både elever og undervisere og derfor udføres alle rum med god ventilation og som individuelt behovsstyrede, så CO2-niveauet kan holdes på et passende niveau dagen igennem – uden at elever og lærere aktivt skal tage del i styringen – og uden, at der opstår trækgener i forbindelse med eventuel udluftning.
Herudover har sikring af et godt dagslys været et centralt element i udformningen af skolen. Således er der god loftshøjde og høje vinduespartier for at give bedre betingelser for lysindfaldet og belysningsanlæg  udføres med højeffektiv dagslysstyring, så unødig kunstig belysning minimeres.

Lysningen, Overlund Skole, Viborg, undervisning OJ Rådgivende Ingeniører
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Æbeløen,-Aarhus