Rådgivende ingeniørfirma

Bella Center Copenhagen

OJ Rådgivende Ingeniører har stået for teknisk rådgivning og bistand på alle ingeniørydelser i forbindelse med udbygningen af Bella Center Copenhagen med Nordeuropas største kongreshal.
Herunder bl.a. projektering af anlægs- og konstruktionsarbejder, fagtilsyn og arbejdet med at sætte fokus på bæredygtigt byggeri.

Bella Center copenhagen, Oluf Jørgensen A/S, reference, kultur, bæredygtighed
Introduktion

 

OJ Rådgivende Ingeniører  har stået for teknisk rådgivning og bistand på alle ingeniørydelser, i forbindelse med udbygningen af Bella Center Copenhagen med Nordeuropas største kongreshal.

7.000 siddende gæster er der plads til i den nye hal, der som midtpunkt for en helt ny bydel styrker Københavns position som attraktiv kongresdestination.

Projektet er blåstemplet af Københavns Kommune, der efter Bella Centrets ønske om at udvide har godkendt en ny lokalplan for Bellakvarteret. Dermed bliver Bella Center Copenhagen ikke blot udvidet og moderniseret – bygningen bliver også midtpunkt for en unik bydel, der med sine mere end 2.000 private boliger og ca. 130.000 m2 erhverv skaber et gensidigt værdifuldt miljø for både kongresdeltagere og københavnere.

 

Bygherre:

BCHG Properties​

Arkitekt:

COBE og Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Rådgivningsform:

Delt rådgivning

Størrelse:

14.000 m²

Udført:

2019-21

En opgradering på 14.000 m2

I alt opgraderes 14.000 kvm af Bella Centret med nye faciliteter, hvoraf halvdelen går til den nye hal, som erstatter den gamle Hal H.

Den nye kongreshal kan opdeles i fem mindre haller og imødekommer derfor flere forskellige typer arrangementer end tidligere - heriblandt koncerter, som kan nyde godt af rummets akustiske formåen. De resterende kvadratmeter er øremærket til adkomstarealer med indskudt balkon, toiletfaciliteter, anretterkøkken samt udsivningsarealer med mere.

Med udvidelsen får Bella Center Copenhagen attraktive rammer for såvel kongresser, messer og koncerter.

Bella Center Copenhagen, reference, Oluf Jørgensen A/S, Kultur

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtighed har været et omdrejningspunkt igennem hele designprocessen af den nye kongreshal til Bella Center Copenhagen.

I de tidligere faser er emnet håndteret konceptuelt med input fra mange aktører. Senere blev der valgt en mere struktureret tilgang, og det blev besluttet at projektets bæredygtighedsniveau skulle kvalificeres. Her blev vores bæredygtighedskonsulenter tilknyttet og der blev samlet op på de mange gode tiltag samt udarbejdet en omfattende bæredygtighedsplan for projektet. Planen viste potentiale til opnåelse af et DGNB-guld certifikat, hvilket sidenhen blev projektets bæredygtige ambition. Projektet er har nu også opnået ambitionen og er blevet certificereret til DGNB-Guld.

Resultatet er et byggeri med et bredt bæredygtighedsfokus, hvor særligt fleksibilitet og sikkerhed er hovedemner i et byggeri, som skal kunne tilpasse sig varierende arrangementer, menneskemængder og behov.

Bella Center Copenhagen, reference, Oluf Jørgensen A/S, Kultur
Samarbejde

Fokus på samarbejde mellem projektets mange aktører

Byggeriets komplekse struktur har stillet store krav til samarbejdet mellem arkitekter, bygherre, lejer, eksterne brandrådgivere, ekstern akustik og os som ingeniører. Det har krævet stor fleksibilitet fra alle parter at få enderne til at nå sammen, men det er lykkes takket være et tæt samarbejde.

 

"OJ Rådgivende Ingeniører har været en fleksibel samarbejdspartner igennem hele processen og har bidraget aktivt til at indfri visionerne om et fremtidssikret Bella Center Copenhagen".

- Mads Reenberg, Solstra Development, som håndterer projektet for BCHG Properties.

Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Giv dit næste byggeprojekt den bedste start

Las os stage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at føre din byggeversion ud i livet. Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Contactperson – Retten i Roskilde – image