Rådgivende ingeniørfirma

Commissioning

Med commissioning får du et holistisk perspektiv på og fast styring af en veldokumenteret kvalitetsstyringsproces af dit byggeprojekt fra start til slut.

Hos OJ Rådgivende Ingeniører har vi ekspertise inden for byggefagets forskellige specialer og fagområder, og nedenfor kan du læse mere om, hvordan du hos os får professionel rådgivning omkring commissioning med fokus på komplekse installationer, deres samspil og totaløkonomi.

Commissioning, bygherrerådgivning, brandrådgivning, Oluf Jørgensen AS
Introduktion

Kompetencer inden for commissioning

Som bygherre ønsker du at overtage et perfekt fungerende byggeri, der er fejlfrit, energioptimeret og rentabelt i drift.

Hos OJ Rådgivende Ingeniører tilbyder vi at udføre kvalitetsstyrings- og commissioningprocesser fra planlægning og projektering til udførelse, aflevering og ibrugtagning.

 

Vi kan varetage commissioningprocessen som en del af rollen som bygherrerådgiver eller projekterende ingeniørrådgiver, som uafhængig tredjepart, eller som projektets commissioningleder.

 

Typiske opgaver som vi løser som en del af commissioning:

 • Planlægning, udførelse og kvalitetsstyring af afprøvning af de tekniske installationer i et byggeri. Herunder sikrer vi også et optimalt samspil ml. de tekniske installationer.
 • Udarbejdelse af konkret plan for commissioningprocessen med fokuspunkter, mål og krav i samarbejde med bygherren og driftsorganisationen
 • Sparring og koordinering med alle tilknyttede rådgivere under projekteringen med fokus på kvalitet, drift, dokumentation, tid, planlægning og totaløkonomi
 • Inddragelse af og koordinering med entreprenøren
 • En plan for installation og afprøvning af installationer i kronologisk rækkefølge.
 • Planlægning og gennemførelse af funktions- og performancetests af anlæg og installationer.
 • Kontrol af dokumentation og kvalitetssikring
 • Instruktion og uddannelse af driftsorganisationen
Uddybning

Derfor skal commissioning tages seriøst

Ny teknologi giver nye muligheder, ønsker og krav. For at imødekomme disse bliver bygninger i dag opført med avancerede tekniske installationer og løsninger, som skal sikre optimal drift, et godt indeklima og et minimalt ressourceforbrug til drift og vedligehold.

Byggeprojekter bliver derfor til stadighed mere og mere komplekse, og de tekniske installationer, deres samspil og indbyrdes afhængigheder bliver svært gennemskuelige. For at undgå at byggerier afleveres med fejl og mangler i de tekniske installationer og deres samspil, med udfordringer med idriftsætning og ibrugtagning til følge, anbefaler vi at commissioning inddrages som en naturlig del af alle projekter. Fejl og mangler ved installationer og deres indbyrdes samspil kan føre til dårligt indeklima, forøgede etablerings- og driftsomkostninger, utilfredse brugere, forhøjet energiforbrug mv. Det er derfor vigtigt, at commissioining tages seriøst og at der antages et helhedsorienteret perspektiv, når der arbejdes med optimering af byggeprocesser og optimal ressourceudnyttelse af et projekts komplekse installationer.

Sådan arbejder vi med commissioning

Når vi arbejder med commissioning opsætter vi allerede i planlægningsfasen målbare krav og udarbejder planer til den kommende byggeproces. De krav bliver brugt til at styre byggeriet gennem projektering, udførelse og idriftsættelse.

Vi tilrettelægger og planlægger commissioningprocessen efter bygningens og installationernes kompleksitet og bygherrens behov. Alle tests er udvalgt ud fra erfaringer fra tidligere relaterede projekter kombineret med krav fra Bygningsreglementet BR18 og gældende standarder for området, men det kan også tilpasses efter bygherrens specifikke ønsker og den konkrete opgave.

Fordele ved commissioning

Når der tages professionelt hånd om commissioning, opnår du en række store fordele:

 • Fleksibel kvalitetsstyring af dit byggeri
 • En bygning der fungerer 100% ved byggeriets aflevering
 • En bygning med et godt og velfungerende indeklima
 • En bygning med et optimeret energiforbrug
 • En bygning med lave og fuldt optimerede driftsudgifter
 • Driftspersonale, der er klædt på til at betjene og servicere den nye bygning og dets systemer
 • Muligheden for at commissioningprocessen indgår i en bæredygtighedscertificering af dit byggeri.
Commissioning, bygherrerådgivning, bæredygtighed i byggeriet

Hvad kan indgå i en commissioningproces?

Som en del af arbejdet med commissioning kan flg. områder indgå:

 • Belysning og styring af lys.
 • Brandventilation.
 • Bygningsautomatik som CTS eller BMS.
 • Elinstallationer.
 • Forsyningssystemer, herunder varmepumper, fjernvarmeforsyning, kedelanlæg etc.
 • Kølesystemer.
 • Solafskærmning.
 • Varmesystemer.
 • Ventilationssystemer.
Energi og Indeklima, Oluf Jørgensen A/S

Mere end 75 års erfaring.

OJ Rådgivende Ingeniører har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Sæt din commissioning på skinner

Tag kontakt til os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan bidrage til høj kvalitet i dit byggeprojekt – fra ende til anden.

Anlægsarbejde: LAR, Lokal afledning af regnvand, Vedbæk Park, Oluf Jørgensen