Rådgivende ingeniørfirma

Commissioning

Med commissioning får du fast styring af kvaliteten fra start til slut på dit byggeprojekt.

Hos Oluf Jørgensen A/S har vi ekspertise inden for byggefagets forskellige specialer og fagområder, og nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med commissioning.

Commissioning, bygherrerådgivning, brandrådgivning, Oluf Jørgensen AS
Introduktion

Kompetencer inden for commissioning

Som bygherre ønsker du at overtage et perfekt fungerende byggeri, der er fejlfrit, energioptimeret og rentabelt i drift.

Hos Oluf Jørgensen A/S har vi ekspertisen inden for byggefagets forskellige specialer og fagområder, og vi tilbyder at udføre commissioningprocesser fra planlægning og projektering til udførelse og aflevering.

 

Typiske opgaver som vi løser som en del af commissioning:

 • Udarbejdelse af konkret plan med fokuspunkter, mål og krav i samarbejde med bygherren og driftsorganisationen
 • Sparring med rådgivere under projekteringen med fokus på kvalitet, drift, dokumentation, tid, planlægning og totaløkonomi
 • Inddragelse og koordinering med entreprenøren
 • Planlægning og gennemførelse af funktions- og performancetests
 • Kontrol af dokumentation og kvalitetssikring
 • Instruktion og uddannelse af driftsorganisationen
Uddybning

Derfor skal commissioning tages seriøst

Ny teknologi giver nye muligheder, ønsker og krav. For at imødekomme disse bliver bygninger i dag opført med avancerede tekniske installationer og løsninger, som skal sikre optimal drift, et godt indeklima og et minimalt ressourceforbrug til drift og vedligehold.

Byggeprojekter bliver derfor til stadighed mere og mere komplekse, og de tekniske installationer, deres samspil og indbyrdes afhængigheder bliver svært gennemskuelige. Ofte afleveres byggerier desværre med fejl og mangler i de tekniske installationer og deres samspil, med udfordringer med idriftsætning og ibrugtagning til følge. Disse fejl og mangler kan føre til dårligt indeklima, forøgede etablerings- og driftsomkostninger, utilfredse lejere, forhøjet energiforbrug mv.

Sådan arbejder vi med commissioning

Allerede i planlægningsfasen opsætter vi målbare krav og udarbejder planer til den kommende byggeproces. De krav bliver brugt til at styre byggeriet gennem projektering, udførelse og idriftsættelse.

Vi tilrettelægger og planlægger commissioningprocessen efter bygningens kompleksitet og bygherrens behov. Arbejdet kan udføres iht. DS3090, men det kan også tilpasses efter bygherrens specifikke ønsker og den konkrete opgaves natur.

Hos Oluf Jørgensen A/S kan vi varetage commissioningprocessen som en del af rollen som bygherrerådgiver eller projekterende, som uafhængig tredjepart, eller som projektets commissioningleder.

Alle vinder med commissioning

Når der tages professionelt hånd om commissioning, opnår du en række store fordele:

 • Bygningen fungerer 100% ved byggeriets aflevering
 • Indeklimaet er godt og velfungerende
 • Energiforbruget er optimalt
 • Driftsudgifter er lave
 • Driftspersonalet er klædt på til at betjene og servicere den nye bygning og dets systemer

Herudover kan commissioning indgå i en bæredygtighedscertificering af dit byggeri.

Commissioning, bygherrerådgivning, bæredygtighed i byggeriet

Mere end 75 års erfaring.

Oluf Jørgensen A/S har siden etableringen i 1946 opbygget en position som et af Danmarks toneangivende ingeniørfirmaer.
Vi er her for at føre vores kunders visioner ud i livet, og det gør vi ved at levere ingeniørfaglig rådgivning på højeste niveau og ved at tage aktivt del i den skabende proces.

Oluf Jørgensen, Ingeniørfaglig rådgivning i hele landet
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Sæt din commissioning på skinner

Tag kontakt til os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan bidrage til høj kvalitet i dit byggeprojekt – fra ende til anden.

Anlægsarbejde: LAR, Lokal afledning af regnvand, Vedbæk Park, Oluf Jørgensen