Rådgivende ingeniørfirma

AAU Science & Innovation Hub

Et nyt knudepunkt og udstillingsvindue for tværvidenskabelig forskning, innovation, entreprenørskab samt talent- og virksomhedsudvikling.

AAU Science and Innovation Hub, Oluf Jørgensen rådgivende ingeniør

 

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Aalborg Universitet og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal valgt det tværfaglige team bestående af COBE, STED og OJ Rådgivende Ingeniører som rådgivere på projektet. MT Højgaard A/S er hovedentreprenør på projektet.

Visionen er at skabe et byggeri, der fremmer innovation og iværksætteri på tværs af fag. Ved at skabe rammerne for møder mellem forskellige fagligheder på Aalborg Universitet, er der grundlag for, at flere nye  forretningsideer, kreative processer og produkter kommer til verden.

AAU Science & Innovation Hub skal blandt andet bestå af innovationslaboratorier, digitale værksteder, faciliteter til virksomhedssamarbejde, inkubatormiljø, kontormiljøer samt en række offentligt tilgængelige rum såsom auditorium, kantine mm.

 

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Arkitekt:

COBE og STED

Rådgivningsform

Partnerskab

Størrelse:

8.500 m²

Udført:

2018-2022

En inviterende og dynamisk bygning

AAU Science & Innovation Hub bliver en inviterende og dynamisk bygning. Bygningen er tegnet som en langstrakt, nøgtern, terrasseret bygning, der indpasser sig landskabet på campus og skaber nye forbindelser og bymæssig fortætning. Bygningen åbner op til alle sider og invitere indenfor, ligesom den langstrakte form giver gode muligheder for at mødes på tværs i bygningens indre, der er organiseret som en overskuelig, fleretagers gade med små indre ”garager” med henvisning til, at garagen har dannet ramme for nogle af verdens mest succesfulde iværksættere.

Bygningen er 8.500 m² brutto inklusiv kælder. Dertil ca. 11.480 m² udearealer, der tilvejebringer vigtige, nye forbindelser og ankomstrum samt rekreative opholdsarealer.

 

Spændende projekt hvor vi er projekterende og tilsynsførende af alle ingeniørydelser.

AAU Science and Innovation Hub, Oluf Jørgensen rådgivende ingeniør

Rammeaftale med bygningsstyrelsen

AAU Science & Innovation Hub er udført som en del af vores rammeaftale med Bygningsstyrelsen.

Aftalen omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med både nybyggerier og eksisterende byggerier, herunder blandt andet primært på universitets- og kontorbyggerier samt omdannelse af styrelsesbyggerier i forbindelse med udflytning af styrelser.

Projektet er desuden udført efter Bygningsstyrelsens New Partnering-model. Denne samarbejdsmodel går helt grundlæggende ud på, at alle parter inddrages tidligt i processen og indgår i et åbent og tillidsfuldt samarbejde med fokus på at aflevere et projekt af høj kvalitet til aftalt tid og budget.

Text-image-Aau-Science-and-Innovation-Hub

Bygningspræmiering 2022

På samme dag som den officielle indvielse blev bygningen også præmieret med en bygningspræmiering.

Prisen uddeles hvert år af Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg, og tildeles byggerier, der skiller sig ud inden for godt, sundt og smukt byggeri.
Det nye tværfaglige hus på AAlborg Universitet blev præmieret for at være "et åbent og inspirerende byggeri, der binder campus sammen". Det blev desuden bemærket, at ”bygningen udstiller sit indhold til inspiration for studerende og forbipasserende. Inde er det især stueetagens organisering med en offentlig rambla, der underbygger projektets vision, og ude er det facaden og mødet med omgivelserne”.

 

Aalborg Universitet - AAU Science and Innovation Hub
Kontakt
Anlægsarbejde: Carsten Digemann Stig, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image