Rådgivende ingeniørfirma

Astas Have, Amagerbro

Bygherrerådgivning i forbindelse med et nyt moderne projekt med både almene og private familieboliger samt fællesfaciliteter.

Astas Have, Bygherrerådgivning, Oluf Jørgensen A/S
Ydelser

Rådgivningsydelser

Oluf Jørgensen A/S har været bygherrerådgiver på det nye spændende boligbyggeri Astas Have på Amagerbro i København. Byggeriet rummer foruden en spændende blanding af almene og private boliger desuden en række fællesfaciliteter.

 

Som bygherrerådgiver har vi deltaget fra de indledende arbejder frem til og med totalentrepriseudbud og -kontrahering. Ydelserne som bygherrerådgiver har blandt andet omfattet:

 

  • Dialog og møder med myndigheder, bygherreorganisationer, naboer m.fl. såsom Københavns Kommune, Boligselskabet VIBO, afdelingsbestyrelser i tilstødende almene boligbebyggelser, lejere, ELF Development A/S.
  • Deltagelse i lokalplansarbejdet, herunder input til lokalplan med visualiseringer m.m. samt Skema A-ansøgning.
  • Udarbejdelse af byggeprogram, udbudsbetingelser, byggepladsplan, projekt for entreprenørudbud m.m.
  • Indhentning af oplysninger om eksisterende forhold som tegningsmateriale på eksisterende ledninger i terræn, geotekniske og miljømæssige undersøgelser, tegningsmateriale på omkringliggende bebyggelser, servitutredegørelse.
  • Gennemførelse af udbudsprocessen med evaluering og indstilling i prækvalifikations- og udbudsfasen.

Bygherre:

ELF Development og Boligforeningen VIBO

Arkitekt:

Mangor & Nagel A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Størrelse:

7.836 m²

Udført:

2018-2021

Almene og private boliger

Astas Have består af 64 boliger, fælles gårdanlæg, fælleshus og parkeringskælder. Boligerne fordeler sig på 31 almene boliger for Boligforeningen VIBO og 33 private udlejningsboliger for ELF Development A/S.

Bebyggelsen omfatter ligeledes fælles faciliteter i form af fælles taghave samt et mindre erhvervslejemål.

Byggeriet opføres i henholdsvis fem etager og fire etagers med tagterrasse samt delvis kælder med parkering og depotrum. Bygningen danner på fornemvis et værn mod støj fra den stærkt trafikerede Sundholmsvej sådan at der i bebyggelsens indre dannes et roligt fælles gårdanlæg.

VIBO’s del af boligbebyggelsen indeholder 31 familieboliger beliggende i tre opgange med elevator mod Sundholmsvej. Seks af lejlighederne er små billige familieboliger på 40 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse på de øvrige 25 lejligheder er 95 m², udført som henholdsvis 2, 4 og 5 værelses lejligheder.

ELF er bygherre på byggeriet og agerer delegeret bygherre på den almene del på vegne af Boligforeningen VIBO.

Astas Have, Bygherrerådgivning, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med jeres næste projekt?

Kontakt os gerne for en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer videre med jeres næste projekt.

Rørfabrikken,-Horsens,-550×700