Retten i Roskilde

Projektet omhandler opførelse af ny retsbygning i fire etager plus kælder, hvori der er venterum til arrestanter, arkiv og teknikum. Stueetagen er disponeret med forhal, information og seks retssale, heraf en nævninge retssal, en stor retssal og en retssal for grundlovsforhør, med tilhørende voteringslokaler. 1. sal er indrettet primært med retssale med tilhørende lokaler. 

Lokalerne på 2. sal er afsat til faciliteter for retsmægling, skifte- og fogedret samt fagbibliotek, mens bygningens øverste etage indeholder rettens administration, kontorer for dommere samt frokoststue. I alt rummer retsbygningen over 15 retssale.

Funktionerne i bygningen er bygget op omkring det centrale torv som ringe i vandet: Inderst de offentlige funktioner, ”Ydre Zone” med retssale omkring torvet. Her færdes de besøgende, både de professionelle: forsvarere og anklagere og de ufrivillige: tiltalte, vidner og

pårørende. Omkring denne ”Ydre Zone” ligger ”Indre Zone” med den nødvendige transport i huset af personale til og fra møder med offentligheden.

Nederst i kælderen og i direkte forbindelse med nævningeretssalen ligger ”Lukket Zone”, hvor arrestanter bringes til, inden en retssag. I ”Lukket Zone” er der skærpede sikkerhedskrav og adgangen reguleres blandt andet med videoovervågning og automatisk dørkontrol,

som i den øvrige bygning.

De primære konstruktioner er præfabrikerede betonelementer (dæk, bagmurselementer, bærende og/eller stabiliserende skillevægge, bjælker og søjler). Etagedæk og tagdæk er præfabrikerede huldæk. Kælderen er udført ved etablering af byggegruppe med spuns.

Konstruktionerne disponeres, så ruminddelingen kan tilpasses fremtidige behov. Der er lagt stor vægt på indeklimaet i bygningen, ligesom lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er prioriteret højt, blandt andet ved valg af teknisk inventar.

Ventilation (VAV) og opvarmning/køling er styret ud fra rummenes belastning. I udvalgte rum er der gennemført en indeklimasimulering i programmet BSIM. Der udføres solcelleanlæg på taget med inverter med høj virkningsgrad og automatisk indog udkobling på el-nettet.

Returvandet fra ventilationsvarmefladerne bidrager til gulvvarmningen for optimal afkøling af fjernvarmevandet. Belysning etableres med dagslysstyring og PIR-følere.

Alle installationer er disponeret således, at der kan foretages fremtidige ændringer i ruminddelingen. Byggeriet er projekteret i BIM/Revit i henhold til Det Digitale Byggeri og opført som OPS som indbefatter 20 års drift af bygningen.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS-installationer

Projektering af el-installationer

Brandrådgivning

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Bygningsstyrelsen

Njal Nikolas Olsen

41 70 12 17


OPFØRT

2011-14


STØRRELSE

6.270 m²


ARKITEKT

​JJW Arkitekter A/S​​