Bygholm Søpark i Horsens

​Etape 1 består af 21 boliger beliggende med sydvestvendte facader mod Bygholm sø. Bebyggelsesplanen for boligerne er udformet således, at bo­ligerne sammenbygges i en kvart cirkel, der følger søbredden.

Bygningerne opføres med murede ydervægge og etageadskillelser i be­ton. Trapperum udføres i glas med konstruktion af stål og aluminium.

Mellem boligerne og den gamle omfartsvej opføres erhvervsbyggeri i tre etager. Dette erhvervsbyggeri fungerer samtidig som støjdæmpende foranstaltning.

I forbindelse med afledning af overfladevand til Bygholm sø, er der etableret et underjordisk forsinkelsesbassin på ca. 500 m³, idet udledningen max. måtte andrage 5 l/sek.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projekteringsledelse

Konstruktionsprojektering

Projektering af VVS-installationer

Projektering af el-installationer

Byggeledelse

Fagtilsyn

Projektudvikling

​​

​BYGHERRE

Ejendomsselskabet Bygholm


OPFØRT

​2003

STØRRELSE

2.700 m²


ARKITEKT

​Jørn Schütze​​