Rådgivende ingeniørfirma

Vivaldi - Brønderslev

Danske Diakonhjem har opført et nyt friplejehjem i Brønderslev, bestående af 44 plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter.

Vivaldi, plejehjem, plejeboliger, Oluf Jørgensen A/S

 

Danske Diakonhjem har opført et nyt friplejehjem i Brønderslev bestående af 44 plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter. Plejehjemmet er tilrettelagt for at skabe et funktionelt og drifts­venligt hus, hvor der også er skabt maksimal trivsel for beboere og personale. Projektet er planlagt, projekteret og opført på en sådan måde, at dagslysforhold, menneskelig rummelighed og oplevelser tilgodeses.

Vi har varetaget alle ingeniørydelser- herunder konstruktioner, installationer, energi, anlæg og desuden LAR-løsninger i havean­lægget og det er sket i et tæt samarbejde med P+P arkitekter  a/s.

Bygherre:

Danske Diakonhjem

Arkitekt:

P+P arkitekter A/S

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

4.500 m²

Udført:

2016-2018

Boligerne

De 44 boliger er fordelt i 4 grupper. Boligerne i den enkelte grup­pe knytter sig til et samlet rumligt forløb af fælles opholdsrum og -nicher, der understøtter det daglige liv på plejehjemmet. Projektet er opført i etager, der er udlagt med et udtryk, der illuderer mindre dobbelthuse og derved bryder skalaen.
I haveanlægget er der lagt vægt på at skabe varierende oplevel­ser, hvor alle sanser kan stimuleres for eksempel gennem valg af forskellige beplantninger, der føles, dufter og smager forskelligt. Et springvand og vandopsamling gennem grøfter, der leder ned til en regnvandssø giver mulighed for at følge med i variation­erne i vejret og stimulerer høresansen.

 

Spændende projekt hvor vi er projekterende og tilsynsførende af alle ingeniørydelser.

Vivaldi, plejehjem, plejeboliger, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Bygherrerådgivning: Salgschef Morten Prinds, Oluf Jørgensen

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image