OJAS Nyhed

Er der utætheder i dine tekniske anlæg?

Utætheder i tekniske anlæg eller andre tekniske installationer er ofte en stor økonomisk byrde for mange virksomheder hvert år.

Forside / Nyheder / Er der utætheder i dine tekniske anlæg?

Er der utætheder i dine tekniske anlæg?

I industrien findes desværre mange eksempler på utætheder i forskellige tekniske anlæg, hvad enten det drejer sig om luft, vand eller andre tekniske installationer. Disse utætheder er en stor økonomisk byrde for virksomhederne hvert år.

Mange steder kører anlæg, herunder varmevekslere, pumper, ventilatorer og belysningsanlæg, med en ineffektiv virkningsgrad sammenlignet med moderne anlæg. Ofte kan det være mere rentabelt at udskifte eller ombygge eksisterende anlæg frem for f.eks. at efterisolere bygninger, hvor tilbagebetalingstiden typisk er omkring 30 år for en opvarmet lagerhal.

Mange virksomheder arbejder hårdt på at opfylde FN’s 17 verdensmål, men dette arbejde kommer desværre ikke fuldt ud til sin ret, hvis virksomhedernes tekniske anlæg ikke fungerer optimalt. Ved at fokusere på energi- og miljøbesparende tiltag i forbindelse med de tekniske anlæg er der mulighed for, at virksomhederne kan opnå større rentabilitet både økonomisk og med hensyn til ressourceforbrug.

I forhold til vores rådgivning på området har en af vores medarbejdere for eksempel været med til at optimere driftsomkostningerne markant ved at analysere og klarlægge driften af de tekniske anlæg på et fragtskib. Ved at optimere på de tekniske anlæg undgik man for eksempel at tænde for en oliefyret kedel, når skibet lå i havn. På denne måde sparede rederiet omkring 4 mio. kr. i forhold til udgifterne hos identiske skibe i samme klasse.

Samtidig blev der foretaget optimeringer af ventilations- og belysningsanlæggene, hvilket reducerede brændstofforbruget til generatorer med omkring 200.000 kr. om året.

Der er derfor gode grunde til at få gennemgået dine tekniske anlæg for at vurdere, om der ligger et uudnyttet potentiale i at implementere energi- og miljøbesparende tiltag til fordel for både økonomien og miljøet.

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på telefonnummer 75623499.