Handicapboliger i Korsør

Slagelse kommune planlægger at etablere 106 almene boliger for borgerne med handicap som erstatning for tidligere institutionsbyggeri til borgere med fysiske og psykiske handicaps. En del af disse boliger placeres ved BoligKorsørs afd. Fasanstien.

Projektet omhandler opførelse af 24 af disse nye boliger, seks tilgængelighedsboliger i eksisterende boligblok samt nedrivning af i alt fem boligblokke, som desuden er forurenet med asbest, bly og PCB. I tilknytning til boligerne for borgerne med handicap indrettes et serviceareal til personalet samt fællesfaciliteter til beboerne i en eksisterende boligblok.

Ved realiseringen af projektet lægges der stor vægt på principperne for miljørigtig projektering , herunder bæredygtighed. Den bæredygtige strategi tager afsæt i at skabe et varieret og makant boligprojekt med fokus på høj lavenergiklassestatus og sætter desuden faste lave omkostninger til drift og vedligehold i højsæde.

Beboernes behov er omdrejningspunkt for nybygningens design, indretning og funktionalitet. Dette resulterer blandt andet i, sammen med de dertil hørende valgte installationer, at beboerne og besøgende oplever at træde ind en privat bolig.

Nybygningen overholder energirammen for lavenergibygninger, klasse 2015, og ville ved mindre merinvestering i solceller kunne overholde energikrav 2020.

Tagvand ledes til “engen”, et centralt element i den nyanlagte aktivitetshave, med henblik på nedsivning.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​BYGHERRE

​BoligKorsør

Peter Hjort

58 57 18 29

UDFØRT

2013-15


STØRRELSE

1.920 m²


ARKITEKT

pluskontoret A/S arkitekter MAA + Archinet​​

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores afdelinger eller vores medarbejdere.

AARHUS

Tlf.: +45 7562 3499

​Europaplads 16

8000 Aarhus C

Åbn i Google Maps »

Mail: aarhus@ojas.dk​​

HORSENS

Tlf.: +45 7562 3499

Langmarksvej 34

8700 Horsens

Åbn i Google Maps »

Mail: horsens@ojas.dk​​​

ODENSE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Klokkestøbervej 18, 1

5230 Odense M

Åbn i Google Maps »

Mail: odense@ojas.dk​​​​

ROSKILDE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Knudsvej 44 C

4000 Roskilde

Åbn i Google Maps »

Mail: roskilde@ojas.dk​​​​​

KØBENHAVN

Tlf.: ​+45 7562 3499

Otto Busses Vej 7, 4. sal.

2450 København​ SV.

Åbn i Google Maps »

Mail: kbh@ojas.dk​​​​​