Nyt Aalborg Universitetshospital

Oluf Jørgensen A/S er en del af konsortiet, der har tegnet vinderforslaget til Nyt Universitetssygehus Aalborg.

Nyt Universitetssygehus Aalborg er et 134.500 m² nyt sygehuskom­pleks, der placeres i Aalborg Øst, og som kommer til at betjene hele Re­gion Nordjylland. Projektet omfatter desuden 17.000 m² til Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udarbejdelse af en hovedstrukturplan på i alt ca. 330.000 m². Dette omfatter etablering af Aalborg Psykiatriske Sygehus, onkologihus, patienthotel og udvidelse af ambulanthus serviceby og kapel.

Projektet er en del af regeringens kvalitetsreform på sundhedsområdet, hvori der er afsat 4,1 mia.kr. til kvalitetsfondsprojekter.

Det Ny Universitetssygehus Aalborg har konsekvent fokus på men­nesket. Både i hospitalets arkitektoniske udtryk og i den overordnede struktur og indre organisering, der målrettet tilgodeser patienten og et sammenhængende patientforløb. Den permanente fokus på patienten giver hospitalet en stærk identitet og optimale arbejdsbetingelser og opti­merede muligheder for behandling.

Byggeriets hovedstrukturplan har karakter af ny bydel og holdes i en menneskelig skala med stor variation i bygningerne. Projektet består af to dele; hospitalet som den ene, og SUND, som er det sundhedsvidenska­belige fakultet på Aalborg Universitet som den anden. De to dele placeres i hinandens umiddelbare nærhed for at opnå synergi mellem sundhedsuddannelsernes og forskningsaktiviteternes tværfaglige udvikling, samarbejde og innovation.

Byggeriet er projekteret i BIM og opført i henhold til Det Digitale Byggeri.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Oluf Jørgensen A/S indgår i total-

rådgivningskonsortiet

Indigo og deltager i projekteringen 

af alle ingeniørydelser

​BYGHERRE

Region Nordjylland


UDFØRES

2012-20

STØRRELSE

135.000 m²


ARKITEKT

schmidt hammer lassen architects,

Creo Arkitekter og Aarhus Arkitekterne

med underrådgivere

INGENIØR

Oluf Jørgensen A/S, NNE Pharmaplan,

Brix & Kamp Rådgivende Ingeniører,

Royal Haskoning (NL) med underrådgivere​​