Rådgivende ingeniørfirma

Hovedpolitistation i Næstved

Om- og udbygning samt energirenovering af eksisterende politistation i Næstved

Politistation, projekteringsledelse, rådgivning, Oluf Jørgensen A/S

Projekteringsledelse og tilhørende rådgivning

 

I forbindelse med flytning af en del af Sydsjællands og Lolland-Falsters politis funktioner fra Vordingborg og Nykøbing Falster til Næstved blev det besluttet at om- og udbygge samt energirenovere den eksisterende hovedpolitistation i Næstved og til dette har Oluf Jørgensen A/S - rådgivende ingeniører bl.a. stået for projekterings- og byggeledelsen.

De ikke berørte dele af bygningen har været i fuld drift under arbejdets udførelse.

Oluf Jørgensen A/S har et mangeårigt kontinuerligt fast samarbejde med Bygningsstyrelsen og har udført flere totalentrepriseopgaver for kunden. Vi har i øjeblikket rammeaftaler på henholdsvis total- og bygherrerådgivning med Bygningsstyrelsen.

Fotograf: Jens Lindhe mfl.

Bygherre:

Bygningsstyrelsen

Samarbejdspartnere

Sigma Entreprise A/S, Entasis A/S, Lassen Landskab A/S, Sweco.

Størrelse:

3.729 m²

Udført:

2015-2017

Tidlig inddragelse og fælles projektudvikling

Sammen med Bygningsstyrelsen og bygherrerådgiver Sweco har totalentrepriseteamet, med Oluf Jørgensen A/S som projekteringsleder, deltaget i den fælles inddragende proces for udvikling af projektet fra “bar mark”- planlægning med inddragelse af brugerne til projektering og udførelse.
Processen og dialogen under de indledende faser fandt sted i tæt samarbejde mellem bygherre, brugere, bygherrerådgiver, rådgiverteamet, commissioningleder, totalentreprenør og dennes underentreprenør for at få den stramme økonomi til at gå op, så bygherre og brugere ville få den mest optimale bygning, under hensyntagen til budgettet.

Politistation, projekteringsledelse, rådgivning, Oluf Jørgensen A/S

Nye kontorfaciliteter med fokus på bæredygtighed

Den nye bygning rummer blandt andet administration og kontorer for politiets ansatte og ledelse samt mødesal, mødelokaler, arkiver, lysgård m.m.
Bygningen er kompakt, og når man bevæger sig rundt i huset, har man hele tiden udsyn til gårdhaven, som bruges til frokostpauser og arrangementer.
Facaderne udgøres af dobbelthøje sandwichelementer og der har været fokus på at imødekomme eventuelle fremtidige behov for ombygning

Bygherre ønskede at integrere mest mulig bæredygtighed i projektet og på taget er der etableret solcelleanlæg . Nybyggeriet er opført i Lavenergiklasse 2015 og kan klare Bygningsklasse 2020 med yderligere solceller.

Politistation, projekteringsledelse, rådgivning, Oluf Jørgensen A/S

Renovering og ombygning

Ombygningen af den eksisterende hovedbygning omfatter nyindretning af den eksisterende tre-etagers bygning. Kontorer og kantine er ombygget og renoveret/moderniseret med nye indvendige vægge og døre, ny ventilation samt nye installationer for el, IT, ADK etc.
Herudover er eksisterende garagebygning ombygget og efterisoleret for fremtidig anvendelse som en sikret undersøgelsesbygning af køretøjer. For at skabe et rum til udførelse af DNA-undersøgelser er den eksisterende smårumsbygning ombygget og efterisoleret, og der skabes desuden et rum til opbevaring af afdelingsudstyr og radio.

Landskabet og de nybyggede/moderniserede bygninger sikrer et attraktivt arbejdsmiljø og et imødekommende ydre for byernes borgere. Det nye byggeri er begrønnet på alle facader, og eksisterende træer imellem bygningerne er bevaret og suppleret med nye.

Text-image-3
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image